Sveriges Kommuner och Landsting

Så ska socialtjänsten stärkas

Nyhet   •   Sep 12, 2014 15:37 CEST

På fredagen samlades på SKLs initiativ socialchefer, chefer för individ och familjeomsorg samt HR-chefer från samtliga län för att analysera åtgärder som kan stärka socialtjänsten.


Efter flera medialt uppmärksammade fall där barn farit illa beslöt SKL på försommaren att göra en kartläggning av den sociala barn- och ungdomsvårdens situation. En särskild utredning har gjorts under sommaren och kommer att presenteras inom kort.

Åsa Furén Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg.
– Vi vill skapa en gemensam bild, som ska hjälpa oss att identifiera vilka insatser som krävs på kort sikt, mindre än ett år, och på lång sikt. Inte minst handlar detta om socialsekreterarnas förutsättningar att lyckas i arbetet, säger Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen vård och socialtjänst vid Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi kommer att göra ett liknande seminarium på handläggarnivå, med socialsekreterare, och vår förhoppning är att uppnå en samsyn på hur bilden ser ur, och vilka insatser vi behöver sätta in, säger Åsa Furén-Thulin.

Regeringen tillsatte nyligen en nationell samordnare som ska stärka och stödja socialtjänsten i landets kommuner i deras arbete med den sociala barn- och ungdomsvården

– Det välkomnar vi och det passar mycket bra med vårt arbete, så vi ser fram emot ett konstruktivt samarbete, säger Åsa Furén-Thulin.

Läs vidare

SKL:s arbete med barn och unga

Kontakt

Åsa Furén-Thulin
Sektionschef
08-452 77 69, 072-534 82 51
asa.furen-thulin@skl.se
Pressjour
08-452 71 01