Norrköping Science Park

"Så stödjer vi näringslivet att utnyttja framtidens affärsmöjligheter"

Nyhet   •   Mar 05, 2012 16:43 CET

Varför är Science Parks och företagsinkubatorer så viktiga när det kommer till att hjälpa idéer och innovationer till marknaden och hur kan dessa miljöer få företag att utvecklas snabbare? Magnus Lundin, vd för branschföreningen SiSP, Swedish Incubators and Science Parks, höll den 27 februari en väldigt konkret dragning om varför företagsinkubatorer och Science Parks är så viktiga inslag i näringslivsutvecklingen, inte bara i Sverige utan runt om i världen. 

I en Science Park hittar man enligt Magnus de mest spännande bolagen som finns i respektive stad eller region. Det är till störst del bolag med hög kunskapsnivå, s.k. kunskapsintensiva företag, som utgör innehållet i miljöerna. Unikt för en Science Park är också kopplingen till både näringsliv, offentlig verksamhet och akademi. Det är nämligen i kopplingarna mellan dessa tre sektorer som nya spännande möjligheter och lösningar uppstår.

En viktig uppgift för en Science Park är att stötta nyföretagande, men det handlar minst lika mycket om att stimulera små och medelstora företag. Magnus menade att det framför allt är i dessa som nya arbetstillfällen skapas och därför är behöver de förutsättningar att snabbt hitta vägar för utveckling.

Vilka trender ser man då i ”innovationsvärlden”?

Dels så går vi mot öppnare ”innovationsprocesser” sk ”Open innovation”. Det handlar i korta drag om att företag och innovatörer har en allt öppnare inställning till att dela med sig av sin kunskap och ta hjälp av olika aktörer utanför den interna organisationen för snabbare och bättre resultat.

Science Parkernas roll blir ännu tydligare att vara noder, eller plattformar, för utveckling av de regionala innovationssystemen, d v s den struktur av aktörer som finns för att hjälpa till att få nya idéer och innovationer till marknaden.

Det står också klart att dessa miljöer fyller en viktig roll när det kommer till att bidra till de oväntade kopplingarna och samarbetena mellan etablerade sektorer och branscher. Genom mixen av aktörer skapas nya idéer, produkter och tjänster.

Magnus tryckte också på utvecklingen för en Science Park mot Place Management. En Science Park blir genom sitt arbete för att utveckla näringslivet en oerhört viktig representant för staden och regionen. Att peka på och marknadsföra orten och regionen som ett starkt varumärke för näringslivsutveckling blir en allt vanligare ingrediens i verksamheten.

SiSP har drygt 60 medlemmar, bestående av Science Parks och företagsinkubatorer som i sin tur har över 50 000 företag med ca 70 000. En företagsinkubator har som uppgift att genom strukturerade processer hjälpa ofta tekniktunga och/eller kunskapsintensiva start up-bolag under de första åren, för att de snabbare ska nå utveckling på sin marknad.