Redpill Linpro

Säkerhetsföretag valde öppen källkod

Nyhet   •   Feb 28, 2011 09:50 CET

- Panaxias val av Alfresco visar att öppen källkod kan svara mot de strängaste krav på säkerhet och flexibilitet, trots att det kostar en bråkdel av traditionella lösningar, säger Fredrik Svensson, affärsområdeschef på Redpill Linpro, som hjälpt till med installationen.

Uppdraget kommer i ett läge då efterfrågan på affärskritiska lösningar baserade på öppen källkod ökar markant.

- Vi ökade vår omsättning inom affärsområdet med drygt 60 procent under 2010, säger Fredrik Svensson

Panaxia är ett snabbväxande företag som sköter övervakning och värdetransporter åt banker, företag, kommuner och landsting över hela Sverige. Företaget har vuxit delvis genom uppköp, vilket lett till olika tekniska lösningar i olika delar av företaget. Alfresco är ett led i att skapa en enhetlig teknisk plattform.

- Med Alfresco har det varit smidigt att migrera till ett enhetligt ECM-system. Alfresco var enkelt att integrera, implementera, skräddarsy och få ut i vår organisation, säger Åke Forsberg, CIO på Panaxia.

Hade testat andra system

Panaxias intresse för ett ECM-system baserat på öppen källkod växte fram efter positiva erfarenheter med kundrelationsverktyget SugarCRM, som Redpill Linpro hjälpt till att införa i företaget tidigare. SugarCRM är nu integrerat med Alfresco.

- Redpill Linpro har visat hur man kan automatisera våra processer med bibehållen hög säkerhet och till låga kostnader, säger Åke Forsberg.

Säljare och kundansvariga kan direkt nå relevanta avtal och fakturor. Finans-, it- och säljavdelningen har egna, specifika ECM-lösningar utifrån sina behov. Särskilda personer inom varje avdelning har behörighet att uppgradera och ändra i informationen. Lösningen blev färdig i slutet av 2010.

Kraftigt ökat intresse

Alfresco introducerades i Sverige 2007. Bland Redpill Linpros Alfresco kunder finns Västra Götalandsregionen, Jönköpings kommun och Cad-Q.

Ett par år efter introduktionen har intresset kring Alfresco ökat ordentlig på marknaden. Det är också en del av en internationell trend med ett ökat intresse för öppen källkodsbaserade lösningar för ECM och andra affärskritiska system bland alla typer av företag.

För mer information kontakta: