SIS, Swedish Standards Institute

Säkrare livsmedel – var med och påverka nya standarder

Nyhet   •   Dec 16, 2011 14:59 CET

Med hjälp av standarder kan organisationer inom livsmedelsindustrin försäkra sig om att de har kontroll över de faror som är kopplade till hantering av livsmedel. Det i sin tur leder till säkrare produkter för konsumenter. Nu håller flera nya standarder på att tas fram inom livsmedelsområdet. 
 
 – SIS välkomnar nya deltagare som aktivt kan delta i det internationella arbetet och påverka vad de nya standarderna ska innehålla, berättar Lorena Olivares, projektledare på SIS.

Inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO börjar nu arbete med att revidera SIS-ISO/TS 22004, en vägledning för hur organisationer kan använda sig av de krav som anges i standarden för ledningssystem för livsmedelssäkerhet, SS-EN ISO 22000. Standarden hjälper organisationer att identifiera hälsofaror, förebygga, undanröja eller reducera faror och risker, samt även skapa ett system för att ha riskerna under kontroll. Den kan användas av alla organisationer i livsmedelskedjan, oavsett storlek, som vill införa ett system som bidrar till säkra livsmedel.

Ett annat arbete som nu börjar är revidering av SIS-ISO/TS 22003, en teknisk specifikation som anger krav på organisationer som reviderar och utför certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet enligt SS-EN ISO 22000.

Det finns också förslag på att ta fram vägledningar för livsmedelsförpackningar, samt transport och lagring av livsmedel.

– Vi vänder oss till alla företag och organisationer som verkar inom livsmedelskedjan för att få en så stor bredd av intressenter som möjligt inom olika områden, säger Lorena Olivares.

Det kan till exempel vara producenter av färdiga livsmedel, foder, ingredienser och tillbehör. Vi vänder oss också till lagerhållare, distributörer, grossister och detaljhandlare samt cateringleverantörer.

Just nu pågår arbetet med en teknisk specifikation som anger grundförutsättningar för säkrare catering. Inom kort publiceras också en teknisk specifikation som anger grundförutsättningar för hur jordbruk ska bedrivas på ett säkert sätt.

För att delta i projektet eller för mer information, kontakta Lorena Olivares, SIS projektledare, 08-555 520 68, lorena.olivares@sis.se, eller Susanna Björk, 08-555 523 71, susanna.bjork@sis.se.