Järfälla kommun

Särskilt forum ska ge Järfällas unga mer inflytande

Nyhet   •   Okt 28, 2016 13:20 CEST

Ett särskilt inflytandeforum i Järfälla ska ge unga kommuninvånare ökad delaktighet och inflytande i sin kommun. Forumet ska skapas av unga tillsammans med Järfällas politiker och tjänstepersoner.

Den 21 november bjuder Järfälla kommun in till uppstartsmöte om ett inflytandeforum för unga Järfällabor. Under dagen arbetar ungdomar tillsammans med politiker och beslutsfattare i kommunen med hur forumet ska fungera och vad som ska göras. I en kreativ process lotsas deltagarna framåt av erfarna processledare. Mot slutet av dagen ska det finnas ett förslag på Järfällas eget inflytandeforum för unga.

– Det här är ett första steg i arbetet med att stärka ungas delaktighet och inflytande över kommunens utveckling. Jag hoppas att inflytandeforumet utvecklas till en viktig arena för nya och spännande idéer som formar framtidens Järfälla, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Om inflytandeforum

Huvudmålet för de olika typerna av forum är att öka ungas delaktighet och inflytande i kommunen. Erfarenheten visar att ungas deltagande i olika inflytandeforum ökar tilltron till den egna förmågan att påverka, ger ett större intresse för politik samt bättre kunskap om den demokratiska processen.

Den nationella demokratiutredningen 2014 visar att ungdomar som deltagit i inflytandeforum anser att forumen leder till en ökad integration mellan unga från olika kommundelar. Utredningen föreslår också att inflytandeforum för unga inrättas i kommuner utifrån den nationella ungdomspolitikens mål och för att stärka en viktig grupp i demokratin som är underrepresenterad.

Mer information

Jessika Karreskog, demokratiutvecklare, jessika.karreskog@jarfalla.se, 08-580 229 12

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92