Grafiska Företagen

Säsongseffekt och allmän oro minskar köplusten i den civilgrafiska branschen

Nyhet   •   Nov 23, 2011 16:10 CET

Makroekonomisk instabilitet inverkade menligt på kundernas humör och efterfrågan sjönk och påverkade volymerna nedåt i den civilgrafiska branschen under det tredje kvartalet. En tredjedel av företagen minskade produktionen jämfört med det andra kvartalet. Prisbilden var i stort sett oförändrad.

Under de senaste tio åren har priserna sjunkit med mellan 3-5 procent/år i genomsnitt. Denna trend kommer att fortsätta så länge som volymerna inte har satt sig på sin långsiktiga tillväxtbana. Det kommer att dröja 6-8 år innan detta sker och  innebär ett volymtapp räknat från idag på ytterligare 30-40 procent.

Lönsamheten försämrades då kapacitetsutnyttjandet föll brant. Överkapaciteten är det symptom på en underliggande obalans som gäckar branschen, varför en aktiv, offensiv och bred konsolidering måste till för att påverka marknadsförutsättningarna.

Marknaden för reklaminvesteringar i tryck minskade i tillväxt under kvartalet och spås bli mycket modest under 2012 – i vissa tryckslag fortsatt negativ.

25 procent av företagen minskade på personal, en utveckling som kommer att fortsätta under årets sista månader. Orderstockens varaktighet minskade från 6 till 4 veckor. Pappersbruken ser en tydlig efterfrågedriven nedgång på tryckpapper och drar nu ned produktionen på olika håll i Sverige och nere på kontinenten. Det kan innebära en ytterligare vända med aviseringar om höjda priser men det lär dröja till en bit in på 2012.

Inför det sista kvartalet kommer en säsongseffekt att medföra ett uppsving i tryckvolymerna. Större kunders uppenbara osäkerhet vis-à-vis tryckt information i  kombination med makroekonomisk osäkerhet innebär dock att prognosrisken är på nedsidan. Ordervärdena spås stiga mer än volymerna och får tillskrivas företagens förhoppning om en positiv priseffekt under jultid som i sin tur är en effekt av ett ökat kapacitetsutnyttjande.