Compare Karlstad

"Sätterstrand Business Park - en kreativ miljö för både datorer och människor"

Nyhet   •   Maj 28, 2014 16:42 CEST

Nordic Medtest är en av hyresgästerna på Sätterstrand Business Park som erbjuder flexibla kontors- och konferenslokaler i olika storlekar och datorhallar med hög säkerhet, stabil och grön energiförsörjning och bästa möjliga fiberkommunikation från två leverantörer (Stadsnät och Skanova). "En kreativ miljö för både datorer och människor", enligt Pernilla Uddh och Jan Hellberg.

Sätterstrand Business Park har en konferensmiljö för 2-60 personer, kontorsmiljöer och arbetsplatser med allt från ett kontorsrum till hela hus samt två datorhallar - en på 600 kvadratmeter och en reservhall för testverksamhet (i huset där Compare Testlab tidigare fanns och nu Nordic Medtest finns).

"Idag har närmare 100 personer sina arbetsplatser här på Sätterstrand Business Park - och fler är på gång i takt med att våra hyresgäster som Nordic MedTest och iSMoTec expanderar", förklarar Pernilla Uddh - VD på Sätterstrand Business Park AB.

Dessutom har Sätterstrand ett 60-tal förskolebarn och ett 40-tal arbetsplatser i beredskap för större företag som har Sätterstrand som backup i händelse av att deras ordinarie arbetsplatser inte kan användas.

När Försvarets Sjukvårdscentrum 2005 lämnade Sätterstrand på Hammarö hade ett 70-tal personer sina arbetsplatser där. "Målsättningen med satsningen på Sätterstrand Business Park var att etablera fler arbetsplatser än vad försvaret hade - och det har vi lyckats med", konstaterar Pernilla Uddh.

Datorhall med hög säkerhet och tillgänglighet

Dessutom har Sätterstrand Business Park en datorhall på 600 kvadratmeter som är sektionerad i tre hallar á 200 kvadratmeter.

"Där erbjuder vi co-location (kund placerar sin IT-utrustning i vår hall) alternativt plats i vår IT-utrustning (från rackplats till hel hall) med tjänster för totalåtagande (drift, övervakning, helpdesk och support)", berättar Jan Hellberg som arbetar med försäljning och projektledning på Sätterstrand Business Park AB.

Datorhallarna har hög säkerhet och hög tillgänglighet med yttre skalskydd och övervakning, möjlighet till backup i fysiskt åtskild byggnad (hus 28) och tillgänglighet för kund 24/7 utan föranmälan och extra avgift.

"Vi erbjuder även plats för kundens testmiljö med närhet till gedigen testkompetens hos Nordic Medtest", fortsätter Jan Hellberg.

Sätterstrand Business Park har idag bästa möjliga fiberkommunikation från två leverantörer - dels Stadsnät som har flera fysiskt åtskilda fiber till datorhallen med fullständig redundans, dels Skanova (dotterbolag till Telia) som har fiber och nod/ÖP i datorhallen.

"Det innebär att våra kunder har tillgång till såväl tjänster i det öppna nätet som operatörer som Telia, DGC, TDC, Tele2 etcetera", förklarar Jan Hellberg.

FOTNOT: Initialt var Sätterstrand en del i projektet Compare Business Innovation Centre (C-BIC) med Compare Testlab som fysisk nod för den regionala satsningen på test av programvaror och IT-system. Idag drivs Sätterstrand vidare som eget bolag av Hammarö kommun och Compare Testlab avvecklas i samband med att C-BIC-projektet avslutas vid kommande halvårsskifte. Testverksamheten lever dock vidare - men nu som Nordic Medtest med Landstinget i Värmland som projektägare. Bland övriga IT-relaterade verksamheter som nu är etablerade på Sätterstrand Business Park finns Coromatic, Qtema, Ismotec, Karlstads kommun IT-avdelningen, Redpill Linpro, Midpoint och ÅF.