Safe Care Svenska AB

Safe-Doc appen för Android släpps idag.

Nyhet   •   Sep 15, 2016 15:53 CEST

Safe Care Svenska AB har under våren utvecklat en app för vårt populära journalsystem, Safe-Doc. Användaren kan läsa brukarinformation, skriva i journaler och läsa genomförandeplaner.

Appen är "naitive" vilket innebär en bättre läsbarhet och enklare hantering än en hybridversion. Vidare kan man arbeta upp till 8 timmar off-line efter inloggningen, utan att data går förlorad.

Appen kan också användas i kombination med digital signering vid läkemedelsöverlämning och även för signering av utförda omsorgsinsatser.

Idag släpps den för Android.