Brightvision AB

Salesoutsourcing

Nyhet   •   Okt 27, 2010 14:45 CEST

Att använda sig av högkvalitativ salesoutsourcing är att skapa utrymme för fältsäljarna samtidigt som den egna försäljningsorganisationen tillåts växa dynamiskt. När behoven finns och kampanjerna ska göras finns också resurserna. Enligt IDC fortsätter marknaden för outsourcing av affärsprocesser att växa kraftigt över hela världen, en tillväxttrend som pågått de senaste åren. Den svenska marknaden spås växa till det dubbla inom några få år.

 

Hemligheten med att lyckas med salesoutsourcing är kvalitet.

 

Det bär emot att lägga ut sin försäljning till vem som helst. Vem har inte tröttnat på manusläsande telefonförsäljare som inte lyssnar på svaren de får och som troligen skadar varumärket mer än de genererar nya kunder. Men det är inte heller salesoutsourcing, snarare telefonspam.

Det är ett stort och viktigt strategiskt beslut att outsourca delar av sin försäljning. Det är inte något man bör göra lättvindigt eller utan väldigt höga krav på sin partner. Att lägga sina kunder och sina blivande framtida kunder hos någon annan kräver noggrannhet och urskiljning. Men framförallt kräver det förtroende. Både förtroende för att det företaget kan leverera bokade kvalitativa möten där fältsäljarna kan hålla det som lovats i telefonsamtalet. Men framförallt förtroende för att den inledande kontakten utfördes med en sådan kvalitet att kunden upplevde det som om han eller hon verkligen representerar ditt eget företag och hade samma kompetens. Därför måste man som kund vara noga i valet av partner för salesoutsourcing lika väl som att bolaget som levererar tjänsten måste våga tacka nej till uppdrag som går utanför den egna kompetensen. I en av de snabbast växande marknaderna i världen för affärsrelaterade tjänster gäller stenhårt differentierad branschkunskap. Man måste våga välja sin partner - både som kund och som leverantör.

 

Partners for life

I en lyckad salesoutsourcingprocess kommer kunden och leverantören väldigt nära varandra i en symbios som ger en stor insikt om det specifika branschområdet och dina specifika villkor. Det blir en process som föder sig själv och skapar ett mervärde för båda parter. En positiv utveckling som över tid leder till ökad kvalitet och stor nytta för kunden i form av direkt input från säljkonsulter om hur verkligheten faktiskt ser ut. Ett mervärde som ger möjlighet till analys och på sikt möjlighet att utveckla affärerna ytterligare, då man genom sin partner hela tiden har örat mot marknaden.

 

Några av de mer tydliga och mätbara fördelarna med salesoutsourcing förutom en storleksmässigt extremt dynamisk säljorganisation blir att exempelvis kampanjer kan följas upp och utvärderas mer kritiskt utan att det tar tid från de egna leden - och handen på hjärtat, hur ofta och med vilken kvalitet utvärderas en kampanj som genomförts inhouse?

Annonskampanjer kan förstärkas genom riktad kontakt till utvalda kundprospekt.

Vid full beläggning av nykundsbesök kan kundvården av befintliga kunder hållas igång genom intervjuer om hur de upplever företaget, dess erbjudande och vad de skulle vilja ha mer av.

Möjligheterna till fler, mer och bättre affärer med en helt igenom dynamisk och flexibel säljorganisation är inte bara oerhört stora, de finns redan framför dig i dag.