Samhällsbyggarna

Samhällsbyggarnas nya Volontärnätverk!

Nyhet   •   Okt 21, 2016 10:47 CEST

Samhällsbyggarnas nya Volontärnätverk!

- stöttar Samhällsbyggarnas arbete genom att brainstorma ideér,  hjälpa till vid större och mindre event och mycket, mycket mer!Henrik Olsson är utbildad civilekonom och är idag verksam som utvecklingsledare för stadskärnan vid Falkenbergs kommun. År 2013 utsågs Henrik till ”Årets Centrumutvecklare i Sverige”, som delas ut av organisationen Sveriges Centrumutvecklare och där organisationerna Svenska Stadskärnor och Fastighetsägarna medverkar i juryarbetet. Utöver sitt uppdrag i Falkenberg är Henrik engagerad i nationella och internationella erfarenhetsutbyten samt föreläser om platsutveckling, centrumutveckling och medborgardialog.

Maria Jörle har ett brett intresse för samhället och samhällsbyggandet.

Staden är komplex, och jag fascineras av hur många kompetenser som behövs för skapa den och få den att fungera. Jag är nyfiken, och tycker även om att ta reda på detaljer i specifika frågor. Det har resulterat i erfarenheter från flera typer av organisationer, som ständigt kommer mig till nytta i olika sammanhang. Ämnen som engagerar mig särskilt är social hållbarhet, dagvattenhantering, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Jag använder mig gladeligen av GIS och kartor för att kommunicera olika budskap.

I grunden är jag civilingenjör inom samhällsbyggnad, med inriktning mot stadsplanering. Jag har arbetat med frågor som rör översiktsplanering och drift och underhåll, min nuvarande roll är som biträdande projektledare inom gata, anläggning och infrastruktur. Jag är 28 år och bor i Stockholm.

Pouriya Parsa är Forskarstuderande på Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Projektkommunikation Arkitekt MSA

Jag började min karriär som arkitekt för 15 år sedan. Sedan dess har jag rört mig fram och tillbaka mellan akademin och övrigt arbetsliv och jobbat ständigt med digitala verktyg för byggandet. Just nu doktorerar jag inom ämnet livscykelbaserad bygginformationshantering.

Anna Hjälm är disputerad kulturgeograf från Umeå

Jag är kulturgeograf och hängiven tvärvetare, grund- och forskarutbildad vid Umeå universitet. Mitt forskningsmässiga fokus låg främst på familjens landskap och den åldrande befolkningen, något som bland annat fick mig intresserad av betydelsen generationsintegrering.

Under de senaste åren har jag arbetat för Kyrkornas Världsråd i Jerusalem, en kontext där platsers betydelse och upplevda helighet blivit viktiga frågor, och där relationen mellan makt och samhällsbyggnad blivit allt tydligare för mig.

Mårten Rönström är pensionär på heltid

Jag har arbetat i Lantmäteristyrelsen sedermera lantmäteriverket, Regeringskansliet; civildepartementet/bostadsdepartementet; sakkunnig i lantmäteri - och planfrågor, KTH, forskningsuppdrag för Statens råd för byggforskning, Förrättningslantmätare, Kooperativa förbundets fastighetsorganisation, numera KF Fastigheter AB; utredningschef mm med inrikting mot plan -och byggrätt, fastighetsekonomi,transaktion, miljö samt organisation. Förutom ovanstående anställningar har jag varit egenföretagare i form av ett litet fastighetsbolag. Idag är jag dock pensionär på heltid men följer med stort intresse mitt gamla verksamhetsområde.