Arbetsgivarverket

Samlad information om statlig tjänstepension

Nyhet   •   Apr 02, 2013 09:31 CEST

Nu kan du som är eller har varit statligt anställd få en mer samlad bild över alla dina kollektivt avtalade tjänstepensioner genom en ny självbetjäningstjänst.

Bakom den nya tjänsten, "Mina pensionssidor", står SPV (Statens tjänstepensionsverk), som bland annat administrerar de statliga tjänstepensionerna, och försäkringsföreningen Kåpan Pensioner som bildats av de statliga avtalsparterna för att förvalta de premiebestämda pensionerna som omfattas av pensionsavtalen PA 03 och PA 91. Mina pensionssidor finns på SPV:s webbplats.

I webbtjänsten, som kräver e-legitimation för inloggning, kan du som är eller har varit statsanställd se pensionsbeskeden för hela din statliga tjänstepension. Du kan till viss del välja hur du vill ha dina framtida pensionsbesked. Med webbtjänsten är det också möjligt att göra en prognos över din tjänstepension, men också din allmänna pension och ditt privata pensionssparande. Med andra ord kan du få en bild över hela din pension.