Sveriges Kommuner och Landsting

Samsyn om p-medelsubvention

Nyhet   •   Jun 14, 2013 14:06 CEST

SKL:s styrelse rekommenderar att landstingen tillämpar en gemensam modell för subventioner av preventivmedel för unga kvinnor. Idag har de olika landstingen egna modeller för P-medelssubventioner.

Variationerna gäller till exempel det pris som kvinnan får betala och hur länge hon får del av det subventionerade priset. Eftersom det finns en stor flora av regler är det ofta krångligt att hålla reda på vad som gäller, till exempel när den unga kvinnan ska hämta ut sina preventivmedel i apotek på annan ort än där de bor. 

Den nya rekommendationen innebär att kvinnor till och med 25 års ålder ska kunna få preventivmedel som omfattas av läkemedelsförmånssystemet. Självkostnaden blir enligt rekommendationen som mest 100 kronor per år.


Hämta högupplöst bild på Mats Eriksson, ordförande för sjukvårdsdelegationen, SKL.

– Ett viktigt mål är att minska antalet ofrivilliga graviditeter, samtidigt som vi löser en fråga som kan upplevas som orättvisa och ojämlik vård. Rekommendationen skapar likartade förutsättningar som gäller för alla, oavsett var kvinnorna råkar bo. Det säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

Landstingen har idag olika regler för subventioner av preventivmedel. Det finns variationer både när det gäller det pris som kvinnan får betala och hur länge kvinnan får del av det subventionerade priset. Landstingens olika regler gör det dessutom krångligt att hålla reda på vad som gäller, vilket kan försvåra för unga kvinnor som vill hämta ut sina preventivmedel i apotek på annan ort än där de bor.

Rekommendationen innebär att åldersgränsen för då kvinnan kan komma i åtnjutande av subventionen höjs i nästan alla landsting. Kostnaderna för preventivmedel sänks för de allra flesta. Ytterst är det varje landsting som själv avgör om man vill följa de nya rekommendationerna.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnade var sitt särskilt yttrande.

Hämta hela rekommendationen: "Rekommendation om gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention" (pdf-dokument, nytt fönster)

Fler yttranden från styrelsen

Hämta högupplöst bild på Mats Eriksson


Kontakt

För mer information:
Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation
070-595 60 85
mats.eriksson@regionhalland.se

Göran Stiernstedt, chef
avdelningen för vård och omsorg
08-452 76 50
070-520 74 14
goran.stiernstedt@skl.se  

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l