Socialdemokraterna Norrbotten

Samtal för framtiden

Nyhet   •   Nov 02, 2011 16:08 CET

"Kan vi höja skatten istället för att dras med underskott?"
"Varför har vi så många läkarstafetter - vi får ju aldrig möta samma läkare på vårdcentralen?"
"Varför renodlar vi inte landstingets uppdrag och koncentrerar arbetet på huvuduppdraget - hälso- och sjukvård?"

Det här är bara några av de många frågor som mig och Britt Westerlund under vår länsomfattande rundresa för att tillsammans med alla er samtala om rapporten från närsjukvårdsutredningen. Redan före jul kommer vi att ha besökt det stora flertalet arbetarekommuner och deltagit på både repskap och medlemsmöten. Hittills har vi hunnit med Kalix, Överkalix, Piteå och Boden och på alla ställen möts vi av nyfikenhet och starkt engagemang för vårdfrågor i allmänhet och utmaningarna inför framtiden i synnerhet. Svaren på de många och kloka frågor som möter oss bottnar nästan samtliga i de snabbt föränderliga förutsättningarna för vården och välfärdspolitiken.
Den snabba utvecklingen inom läkemedel och teknik som exempel. Teknik och kunskap inom hälso- och sjukvård tredubblas vartannat år - enbart det sätter press på ständig förändring i både organisation och arbetssätt!
Ett annat återkommande svar handlar om befokningsförändringen där allt fler blir allt äldre . Inte minst i vårt län leder det till tydligt förändrade vårdbehov. Mindre akut omhändertagande och mer till vården av multisjuka äldre med kroniska sjukdomar som cancer, diabetes, stroke, hjärnblödning, hjärtinfarkt och demens.
Parallellt med dessa snabba förändringar ökar ständigt gapet mellan intäkter och kostnader. Tillsammans med den borgerliga regeringens politik där svaret på alla problem alltid tycks vara skattesänkningar och subventioner av t ex restaurangmomsen så innebär det dramatiskt förändrade förutsättningar för framtidens sjukvård i vårt län.

För oss som socialdemokratiska landstingspolitiker är uppdraget - både för närsjukvårdsutredningen och för oss - helt entydigt. Vi måste utveckla och förändra i tid så att vi långsiktigt kan trygga en god och kvalitetssäkrad vård för alla i hela länet! Och det - att idag utveckla en modern och tillgänglig vård i ett glesbygdslän som Norrbotten - garanterar bara ett: många och inte alltid enkla förändringar.

Men eftersom hälso- och sjukvården är välfärdspolitikens mest centrala del så är alla steg av största vikt. Kom med i samtalet om framtidens sjukvård du också! Se rapport och utredning på landstingets hemsida och håll utkik efter ak:s planerade möten kring närsjukvårdens frågor.

Välkommen till samtalet om och för framtidens hälso- och sjukvård
hälsningar Kent Ögren.