Tedestrand coaching AB

Samtalsterapi som visualiseras ger anmärkningsvärda resultat!

Nyhet   •   Nov 07, 2011 11:45 CET

Samtliga mina senaste klienter följer den trend som jag sett under den tid jag använt metoden. Process/kart förståelsen jobbar vi med först. Förståelsen infinner oftast redan i första eller andra mötet. Vilket måste ses som uppseendeväckande i jämförelse med traditionella terapier etc där processförståelse ofta tar lång tid att uppnå.

Med den snabba processförståelsen så är också själva läknings - förändringsprocessen igång väldigt snabbt, ofta redan kring tredje mötet. Hela processen blir då betydligt snabbare än "normalt". Bonusen är att man ofta löser problemet varaktigt, processförståelsen är grunden till detta. Kartan i sig blir en oersättlig komponent i processen, den bär informationen åt klienten och är den kommunikationshjälp som behövs för att gå åt rätt håll.

Det som måste ses som mycket uppseendeväckande är att flertalet av de klienter jag arbetar med löser problemet och skapar en varaktighet i förändringen. Jag ser med tillförsikt fram emot den vetenskaplig undersökning Linköpings universitet kommer att arbeta med.

Med största sannolikhet så löser jag, klienten och kartan de problem som behöver lösas, om jag lyckas få klienten att stanna kvar i processen under den korta tid som behövs för att nå den förståelse som är nödvändig för att problemen ska lösas upp.

Den vetenskapliga undersökningen är givetvis nödvändig för att skapa tillit till det nya som jag tillför.

Jag vill dock uppmärksamma att jag själv har löst mycket svåra problem med den processmetod jag tvingades skapa för att lösa mina egna problem. Det skedde efter otaliga misslyckanden i de befintliga samtalsmetoderna. Den trend jag ser på mina klienter är en förlängning av min egen process.

Innehållet i den karta jag skapat är redan vetenskaplig, jag arbetar med ett kognitivt, systemiskt tänk där jag också influerats av bitar i 12-stegsmetoden och andra evidensbaserade metoder.

Det nya i det jag gör förändrar hela processen. Jag ska förklara. Eftersom tidigare fundament i psykoterapi, missbruksvård ja i all komplex problemösning är samtalet. När samtalet är det enda fundamentet blir processförståelsen nästintill omöjlig att uppnå, vilket i sin tur gör processerna till "utflykter i skogen" istället för att nå lösningen på andra sidan.
När jag tillför den processkarta som visar hela processen och samtalar med den som stöd så uppstår något helt nytt i dessa sammanhang. Till att börja med förändras hela grunden, från ett fundament till två. Samtalet och kartan bildar det nya paradigmet som innebär att hela processen också förändras. Vägen blir klar och tydlig redan inledningsvis. Det skapar mod, tillit och trygghet att komma igenom "skogen" så att problemen blir upplösta.

Så även om jag använder det kognitiva etc. så är det själva kartan som skapar förändringen som är revolutionerande. Jag har själv levt mig till den kunskapen. Utan min egen process som grund hade inte denna innovation skapats. Det är ett av skälen till att det inte upptäckts tidigare. Alla faktorer som behövdes för att se detta nya fanns i min egen process. Vilket jag är väldigt tacksam för, så även mina klienter som löst och löser sina problem ofta varaktigt.

Läs mer här för ökad förståelse:
http://www.tedestrandmetoden.se

Anders Tedestrand