Sveriges Kommuner och Landsting

Samverkan krävs för att få unga i studier eller arbete

Nyhet   •   Jun 17, 2013 14:04 CEST

En statlig utredning föreslår insatser för att förhindra att unga långvarigt hamnar utanför arbete och studier. SKL är positiv till flera av förslagen, men ser det som mycket problematiskt att frågan om samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen inte behandlas i utredningens betänkande.

Utredningen vill förtydliga kommunernas ansvar för unga under 20 år som varken arbetar eller studerar, det så kallade kommunala informationsansvaret.

Hämta högupplöst bild på Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.
– Vi ställer oss bakom utredningens ambition att korta tiden i inaktivitet för unga personer som söker jobb eller inte studerar. Vi är också överens om att det huvudsakliga ansvaret för unga under 20 år som inte går i gymnasieskolan bör ligga på kommunen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Däremot är SKL starkt kritiskt till att utredningen helt utelämnar frågan om samverkan mellan de aktörer som berörs av informationsansvaret. I princip samtliga förslag i delbetänkandet är beroende av samverkan mellan berörda aktörer, men utredningen diskuterar inte hur den här samverkan ska fungera framöver.

– Utan att en fungerande samverkan finns på plats, är konsekvenserna av utredningens övriga förslag svåra att förutse. De riskerar därför att enbart leda till en större kommunal administration. Det gynnar varken ett effektivt arbete eller den unga person som är i behov av insatser, säger Anders Knape.

SKL anser även att utredningen underskattar vilka kostnader förslagen skulle medföra för kommunsektorn. Förbundet anser att regeringen i den fortsatta beredningen måste se över analysen i dessa delar så att de förslag som genomförs också åtföljs av en finansiering som fullt ut baseras på finansieringsprincipen.

Hämta hela yttrandet: "Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13)" (pdf-dokument, nytt fönster)

Fler yttranden från styrelsen

SKL:s arbete med Unga till arbete

Hämta högupplöst bild på Anders Knape


Kontakt

För mer information:
Lena Jutdal, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 79 64
072- 217 96 27
lena.jutdal@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l