Byggherrarna

Samverkan och Partnering - en av höstens utbildningar

Nyhet   •   Aug 17, 2012 16:00 CEST

Välkommen på höstens utbildningar
i Stockholm och Göteborg om

Samverkan och partnering!

Anmäl dig snarast för att inte missa din chans att delta!

Nu har du chansen att gå succéutbildningen i Stockholm 25-26 september eller i Göteborg den 23-24 oktober. Medlemmar i Byggherrarna erhåller 1000 kronor i rabatt.
 
Under utbildningen får du ta del av praktiska erfarenheter och vid kursens slut har du med dig verktyg för att direkt gå hem och starta upp eller delta i samverkans- och partneringprojekt.

Utbildningen riktar sig till dig som är byggherre, arkitekt, konsult, entreprenör, installatör eller arbetar som strategisk leverantör i byggprocessen både inom bygg och anläggningsbranschen. Byggherrarna genomför utbildningen i samarbete med Prolog.

Du lär dig bland mycket annat:

  • Samverkans- och partneringprocessens olika faser med ökat engagemang från byggherren
  • Att definiera EU:s fem olika samverkansformer
  • Vad som krävs för att lyckas med ett byggprojekt
  • Utökad samverkan i tre olika steg
  • Att skapa en win-win situation för alla teammedlemmar
  • Att utse rätt teammedlemmar som bidrar till projektets utveckling och framgång
  • Att förstå vikten av mjuka parametrar
  • Att kunna arbeta inom och utom nya LOU
  • Att mäta projektets resultat mot uppsatta mål
  • Att kombinera samverkan med leantänkande och industriellt byggande

Seminarieledare: Petra Offrell, Prolog

Tid och plats:  25-26 september i Stockholm eller i den 23-24 oktober i Göteborg

Pris: 10 000 kr exklusive moms. Priset inkluderar inte kost och logi. Medlemmar i Byggherrarna erhåller 1000 kr rabatt.

Vid frågor kontakta seminarieledaren Petra Offrell på tel 010-709 99 19.
Anmälan till: petra.offrell@prolog.se