Sveriges Kommuner och Landsting

Sanning eller konka – myter och fakta om kommuner och landsting

Nyhet   •   Jul 04, 2012 14:59 CEST

Myter och fakta stod i fokus när SKL inledde sin andra seminariedag under Almedalsveckan. För en fullsatt hörsal försökte SKL:s panel sprida nya kunskaper och avliva vissa av de myter som florerar om kommuner och landsting.

”Politik är tråkigt – det rör inte mig” Det var den myt som moderatorn Johan Westerinledningsvis tyckte att SKL: s panel skulle avliva.  Och panelen med representanter från SKL:s styrelse, sparade inte på krutet:

– Medborgarna lämnar över 50 procent av sina inkomster till politikerna att förvalta. De borde vara intresserade av vad som händer med dessa pengar, menade SKL:s ordförande Anders Knape.

– Visst kan det vara lite trögt och tråkigt ibland, men sammantaget är det otroligt spännande. Och visst rör det också oss alla, konstaterade Monica Selin, SKL:s styrelse.

Av mentometerknapparna att döma, behövde dock inte denna publik övertalas – 100 procent höll inte alls med om påståendet att politik är tråkigt.  Kanske inte så konstigt just under Almedalsveckan.

Myten ”Allting tar lång tid, det händer ingenting ” bemötte Emil Broberg, SKL:s styrelse, med att demokrati måste få ta tid. Men han erkände också sin egen otålighet:

– Man vill ju alltid att det ska gå snabbt när det gäller ens egna förslag. Det är mänskligt.

– Men skulle vi ha ett system där alla mina förslag går igenom utan att de diskuteras och förankras, då är det något annat än demokrati. Vi kan ju inte driva kommuner och landsting som ett företag för det ÄR inget företag, tillade Helene Hellmark Knutsson, SKL:s styrelse.

Att politiker inte skulle lyssna på vanligt folk tillbakavisades också av panelen, som framhöll att det kontinuerligt görs en hel del för att öka kontakten med medborgarna.

– Här har ju inte minst den tekniska utvecklingen underlättat väljarkontakten, konstaterade Monica Selin, som själv både twittrar och bloggar.

– Men man känner sig ju inte lyssnad på om ens eget förslag inte genomförs, menade Anders Knape.

Skolan och äldreomsorgen hanns också med innan timmen var slut och seminariet till ända.

 – Att det blivit stökigare i skolan är en myt, men att det finns problem med skolan håller alla med om, menade Emil Broberg.

– Det måste vi göra något åt. Men låt oss då vara konstruktiva, och inte svartmåla skolan på det sätt som görs idag för att vinna politiska poäng, underströk Anders Knape.

Orsaken till att medborgarna ibland har felaktiga uppfattningar om hur det faktiskt förhåller sig, är till stor del medialogiken. Det var alla eniga om.

– Det är inte så konstigt, media rapporterar ju om avvikelser. Det är deras uppgift, sade Helene Hellmark Knutsson.

Det gäller inte minst äldreomsorgen, som ofta betraktas som undermålig, trots att de äldre själva är ganska nöjda med sin service. Emil Broberg pekade på ett konkret exempel när de höjde servicenivån på ett äldreboende som redan hade väldigt nöjda brukare. Trots att de hade höjt servicenivån ytterligare, sjönk nöjdheten eftersom äldreomsorgen samtidigt diskuterades i media.

En timme går fort, och långt ifrån alla myter hanns med på detta seminarium. Men enligt mentometerknapparna kände sig i alla fall 61 procent av publiken klokare när de gick än när de kom.


SKL:s styrelseledamöter, från vänster: Emil Broberg, Helene Hellmark Knutsson, Monica Selin och Anders Knape.

Myter och fakta

Se seminariet i efterhand

SKL:s aktiviteter i Almedalen

Kontakt

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l