Sanofi Pasteur MSD AB

Sanofi Pasteur MSD stärker organisationen: Anders Kärnell ny medicinsk chef

Nyhet   •   Dec 22, 2015 13:14 CET

Anders Kärnell tillträder som nordisk medicinsk chef på Sanofi Pasteur MSD den 1 januari 2016. Anders Kärnell, som är läkare med specialistkompetens inom infektionssjukdomar och klinisk bakteriologi, har lång erfarenhet från läkemedelsbranschen.

"Som det enda företag i Europa som uteslutande fokuserar på vacciner behöver vi tung kompetens inom såväl vaccinområdet som infektionssjukdomar. Anders Kärnell blir ett utmärkt tillskott i vårt team och vi ser fram emot att driva våra hjärtefrågor och ytterligare förstärka Sanofi Pasteur MSD:s ledarroll tillsammans med honom", säger Birgitta Wikman Erlandson, Sverigechef på Sanofi Pasteur MSD.

Anders Kärnells tidigare erfarenheter inkluderar Medivir, Isconova och SBL Vaccin. Han har också tjänstgjort som nordisk medicinsk chef på Novartis och som europeisk medicinsk chef på Alexion. Anders Kärnell började sin karriär som infektionsläkare och verksamhetschef på kliniskt bakteriologiska laboratoriet, Huddinge.

"Som ledande vaccinföretag är det vitalt att ha fingret på pulsen samt vara lyhörd för behov och synpunkter från alla vi kommer i kontakt med – patienter, sjukvården, beslutsfattare och myndigheter. Jag ser fram emot att tillsammans med teamet på Sanofi Pasteur MSD arbeta med angelägna frågor som exempelvis vacciner för äldre, då bältros är en allvarlig sjukdom med potentiellt handikappande komplikationer, samt HPV-vaccination, för att ytterligare öka skyddet mot de olika förstadier till cancer samt cancerformer som kan drabba både män och kvinnor på grund av HPV-virus", säger Anders Kärnell.

                                                                           ###

För mer information:
Birgitta Wikman Erlandson, Sverigechef, Sanofi Pasteur MSD
Telefon: +46 735 17 00 36, e-post: berlandson@spmsd.com

Sanofi Pasteur MSD är det enda företaget i Europa som helt och hållet specialiserat sig på att utveckla och sälja vacciner. Sanofi Pasteur MSD verkar för att främja folkhälsan och vara ett långsiktigt och tryggt alternativ genom att erbjuda säkra och effektiva vacciner.