Bengtsfors kommun

Satsning på samtal med barn

Nyhet   •   Mar 27, 2013 17:14 CET

Individ- och familjeomsorgen i Bengtsfors kommun är sedan i höstas delaktig i en forskarcirkel vars syfte är att utveckla arbetssätt i stödjande samtal med barn samt öka barnens känsla av delaktighet i svåra såväl som mer vardagliga situationer.

De barn som studeras i forskningscirkeln är barn som blivit placerade i familjehem och HVB-hem. Studierna drivs tillsammans med forskare på Högskolan Väst och kommunerna Mellerud, Åmål och Strömstad.

Socialsekreterarna Dan-Inge Johansson och Anette Torstensson deltar i cirkeln från Bengtsfors kommun. Båda tycker att arbetet är värdefullt, framför allt träffarna med de andra kommunerna.

- Att ta del av andras goda exempel är ett bra sätt att själva komma vidare, en kommun har till exempel använt iPads i samtal med mindre barn, något som vi också gärna skulle vilja testa, säger Dan-Inge Johansson.

I framkant

Både Dan-Inge och Anette är glada över att kommunen har satsat på deras medverkan i forskarcirkeln. - En stabil arbetsmiljö med bra ledning och organisation, som vi har nu på IFO, som stöttar den här typen av projekt ger Bengtsfors möjlighet att ligga i framkant, är bådas reflektion.

Fyrbodals kommunalförbund som är initiativtagare till cirkeln är imponerade över det engagemang som funnits hos projektdeltagarna. Forskarcirkeln fick också stor uppmärksamhet på FORSAs (Förbundet för forskning i socialt arbete) rikskongress i Stockholm i början av mars där Dan-Inge föreläste om projektet.