Scalae AB

Scalae Nyhetsbrev nr 22 - Produktutvecklare på plats - 3P - ny kompletterande tjänst

Nyhet   •   Feb 18, 2011 13:23 CET

Scalaes framgångsrika expansion fortsätter med ett breddat tjänsteutbud: 3P - Produktutvecklare På Plats, där vi fortsätter förädla synsättet på produktutveckling.

Produktutveckling sker på många olika sätt och på många olika platser. I våra över 450 lyckade och slutförda projekt sedan start 2005, har vi med stor framgång för våra kunder alltid fokuserat på produkten och anpassat organisationen runt produkten för att optimera slutresultatet.

Idag finns flera alternativ för en kund att förstärka sin organisation med produktutvecklare. De kan outsoursa hela processen, anlita ett komplett team och/eller anlita en eller flera experter för spetskompetens. Vi erbjuder en komplett flora av produktutvecklingalternativ, antigen hos dig som kund eller hos oss i våra lokaler.

Nu tar vi ett vidgat grepp om produktutveckling och inför ett kompletterande tjänsteutbud: 3P - Produktutvecklare På Plats (aktuella uppdrag här). Här förmedlar vi produktutvecklare till olika uppdrag inom alla discipliner för kortare eller längre tid.

Vi har kunskapen och produktfokus; Ni bestämmer plats, omfång och tillvägagångssätt!

--------------------------------------------------------------------------------------------

produktutveckling.nu

Följ med vad som händer inom produktutveckling på www.produktutveckling.nu. Glöm inte att prenumerera och kommentera, samt lämna gärna bidrag till artiklar.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lars Lönnbjer - Scalaes 1:a produktutvecklare på uppdrag

Lars Lönnbjer är expert inom ip-telefoni och produktutveckllng inom detta segment. Han har drivit eget företag i branschen och är sedan några år anställd av Scalae och utlokaliserad till Malmö stad, för att som produktutvecklingsexpert inom ip-telefoni bygga upp ett framtida system åt Malmö stad.

Fördelarna för Malmö stad att ha Lars Lönnbjer är främst två: dels finns ingen med den expertisen att tillgå och dels vet man inte hur lång tid projektet ämnar ta.

För Scalae är det mycket givande att ha en lojal och mycket kunnig expert på plats i en extern organisation. Dels personifierar Lars det engagemang och den kunskap som en Scalaemedarbetare skall ha, och dels så får vi tillfälle att stärka relationerna med vår kund, Malmö Stad.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Scalae AB | Beragården Dalby 431 | SE-247 94 Dalby | +46 (0)46 23 99 00 | www.scalae.se | www.produktutveckling.nu