STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Schablonutredningen klar

Nyhet   •   Feb 21, 2014 16:24 CET

STIL har varit oroliga för vilka förslag Assistansersättningsutredningen skulle komma fram till sedan direktiven kom. Vi vet att den personliga assistansen anses som kostsam och vi ser också en tydlig tillbakagång mot ett vård- och omsorgsperspektiv på rättigheten. Vår största oro är att konstruktionen blir sådan att ett aktivt liv omöjliggörs genom att det inte längre finns pengar kvar till assistansomkostnader, vilket vi vid ett flertal gånger framfört till utredningen. Tyvärr har vår oro besannats. I pressmeddelandet står bland annat:

"Utredningens analyser av timschablonen visar att nuvarande beräkningsmodell har resulterat i att schablonen sedan 2009 blivit högre än vad som motiverats av löne- och kostnadsutvecklingen. Schablonen har därför blivit omkring 20 kronor för hög per timme."

STIL kommer nu fortsätta kämpa för att schablonen inte sänks. Vi är eniga med övriga brukar- och funktionshindersrörelsen, och även SKL, att det inte går att bedriva personlig assistans med lägre ersättning än idag.

Länk till utredningens förslag (i pdf): http://www.sou.gov.se/content/1/c6/23/46/22/aec0df99.pdf

Länk till utredningens pressmeddelande (i pdf): http://www.sou.gov.se/content/1/c6/23/46/22/00a614bb.pdf