Neo Technology

Schleich – en av Europas ledande leksakstillverkare håller samman masterdata med Neo4j

Nyhet   •   Feb 16, 2016 10:00 CET

Schleich är en av Tysklands största leksakstillverkare och säljer sina berömda plastfigurer i mer än 50 länder. För att effektivt kunna arbeta med MDM (Master Data Management) genom företagets hela logistikkedja valde Schleich grafdatabasen Neo4j som central komponent i sitt nyligen införda PDM-system (Product Data Management). Den nya användarvänliga lösningen har bland annat inneburit att medarbetarna fått betydligt bättre tillgång till exakt information i alla led samtidigt som hela logistikkedjan är mer överblickbar än tidigare. Även prestanda och möjligheterna att snabbt göra ändringar har förbättrats avsevärt.

Med en omfattande produktion, ett mycket stort antal artiklar och internationell försäljning sökte Schleich en flexibel, användarvänlig och snabb databaslösning för att man effektivt skulle kunna förse PDM-systemet med masterdata. Ett komplext, ofta landsspecifikt, regelverk med hårda krav på allt från material och komponenter till produktion och kvalitet gör att data från flera olika källor måste hanteras samtidigt. Schleichs medarbetare behöver därför säker tillgång till omfattande data genom hela arbetsprocessen.

Data konsolideras i Neo4j
Målet blev att samla all information i en gemensam semantisk datamodell som kunde användas i hela företaget. Det nya PDM-systemet baseras på Structrs open source-plattform och använder Neo4j som central databas. Systemet gör det betydligt enklare och snabbare att utveckla lösningar där individuellt optimerade användargränssnitt kan tas fram på bara ett par dagar. Gränssnittet gör det också möjligt att smidigt integrera PDM-systemet med andra system. Lösningen omfattar även så kallade mini-appar som låter enskilda avdelningar och specialister ta del av systemets funktioner via individuellt anpassade användargränssnitt, något som uppskattats mycket.

Effektiva och snabba flöden genom hela värdekedjan
På bara sex månader lyckades Schleich framgångsrikt införa den nya PDM-lösningen och migrera hela sitt dataregister. Lösningen har visat sig vara mycket användarvänlig samtidigt som prestandan är betydligt bättre än i det tidigare PDM-systemet. Ändringar och individuella anpassningar kan också genomföras betydligt snabbare – och hela logistikkedjan är överblickbar och spårbar, från råmaterial och leverantörer till Schleichs egen produktion.

Medarbetarna har exempelvis snabb och enkel tillgång till exakt information om de råmaterial som används. På så vis kan de se till att allt material följer gällande lagar och regler. Externa register som till exempel ”the European Chemicals Agency list of Substances of Very High Concern” har med enkla grepp också kunnat integreras. Dessutom är det nya PDM-systemet på väg att integreras med Schleichs nya affärssystem SAP. Det innebär att företaget får en plattform med en mycket stor bredd och funktionalitet.

Mer information om hur Schleich använder Neo4j finner du här: http://neo4j.com/case-studies/schleich/

Största fördelarna med grafdatabaser för MDM:

  • Dra nya slutsatser utifrån befintlig data: med en grafdatabas kan företag ställa frågor om förhållandet mellan olika data på ett helt nytt sätt – och på så vis dra nya slutsatser om sin verksamhet.
  • 360-gradersvy av masterdata: Med en grafdatabas kan en affärsanvändare gå igenom data om en viss produkt och sedan klicka sig fram för att se vilka kunder eller kundtyper som har köpt eller tittat på produkten. Genom att använda en graf kan man få en överblick över information från en stor mängd system och databaser utan att behöva göra några ändringar.
  • Databasprestanda när man ställer frågor till nätverk och hierarkisk data: En grafdatabas är optimerad för att stödja frågor om datarelationer. Det betyder att affärsanvändare kan få snabba svar om en komplex och realtidsuppdaterad uppsättning data. Traditionella relationsdatabaser har ofta problem med sådana krav.
  • Dubbletter och sammanfogning av masterdata: Grafdatabaser används för att identifiera möjliga dubbletter i ett MDM-system, inte bara genom att jämföra data utan också genom att se datarelationerna. Resultatet blir att man får en enhetlig bild av information i ett och samma system.


    Företagen använder Neo4j för MDM-applikationer

    Neo4j är världens ledande grafdatabas och används för MDM-applikationer av företag som vill få större kontroll över sin data. Bland kunderna förutom Schleich finns:

  • Cisco Systems – en marknadsledande leverantör av nätverksutrustning. Cisco behövde ställa realtidsfrågor i en komplicerad databas över företagets hela försäljningsorganisation. Datahållbarhet och integritetsfrågor var också viktigt i valet av lösning. Cisco valde Neo4j för att bygga ett nytt MDM-system för sin försäljningsorganisation och har lyckats modellera alla komplexa algoritmer utan problem – och i realtid.

  • Adidas – när ett av världens mest kända och värdefulla varumärken satsar på att ge sina onlinekunder en mer personlig upplevelse tar de hjälp av den svenskutvecklade och världsledande grafdatabasen Neo4j. Genom att använda Neo4j kan Adidas Group hantera mycket stora mängder masterdata effektivt och förse kunder, partner och andra med relevant information.