Trygghetsstiftelsen

Se individen är nyckeln

Nyhet   •   Jul 03, 2012 08:12 CEST

Förmågan att hitta individuella lösningar var ett återkommande tema när våra fyra största omställningsorganisationer diskuterade framgångsfaktorer på Almega och Svenskt Näringslivs seminarium den 2 juli i Almedalen.

I ett fullsatt tält inledde arrangörerna Carina Lindfelt från Svenskt Näringsliv och Ulf Lindberg från Almega med att framhålla omställningsfondernas goda resultat.

Carl-Gustav Leinar, vd för TRR som jobbar med tjänstemän i det privata näringslivet, betonade bland annat vikten av tidiga insatser för ett lyckat omställningsarbete. Lars Hallberg från Omställningsfonden, som omfattar 1,1 miljoner anställda inom kommuner och landsting, nämnde tidiga insatser och vikten av att matcha individen till rätt konsult för att individen ska hitta ett nytt jobb så snabbt som möjligt. Tomas Petti berättade att TSL valt att jobba med en mycket slimmad egen organisation, där stort fokus ligger på att vara duktig på att upphandla och följa upp de omställningskonsulter som anlitas. Precis som övriga organisationer lyfte Tomas Petti vikten av att ha ett fokus på individens behov.

Caroline Söder, vd för Trygghetsstiftelsen som jobbar mot anställda inom den statliga sektorn, framhöll även betydelsen av att se det hela ur ett systemperspektiv. Omställningsorganisationerna lyckas bra idag, men för att lyckas ännu bättre på samhällsnivå krävs det en ännu mer omfattande samverkan mellan företag, organisationer och myndigheter.

- För att klara en nödvändig strukturomvandling måste vi ha omstruktureringar. Våra kunder säger ofta i efterskott att omställningen var mycket jobbig när jag var mitt inne i den, men det här var det bästa som kunde ha hänt mig.