AB Name ISP

.se resultatlista

Nyhet   •   Apr 24, 2003 17:23 CEST

.se-domänerna är nu tilldelade. 

Se Resultatlista för den slumpmässiga tilldelningen

Alla namn finns med i dessa listor. Finns det fler ansökningar av samma namn så är det namnet överst av dessa som blivit tilldelat namnet. Säker skall man dock inte vara förrän man kan se sig själv som ägare i domännamnssökningen hos NIC-SE.