EcoOnline AB

Seco Tools rullar ut gemensamt system för kemikaliehantering med EcoOnline

Nyhet   •   Sep 01, 2014 10:47 CEST

– Med Ecoonlines e-tjänst Eco Archive får vi ett enkelt, hanterbart system med information även till dem som jobbar på golvet, oavsett vilket land i världen det är.

Beatrice Edvardsson är global samordnare för Seco Tools kemikaliehantering. Nu rullar man ut Eco Archive till alla enheter i världen.

Enligt den gällande Reach-förordningen (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) måste alla företag som hanterar kemikalier förse dessa med säkerhetsdatablad på originalspråk, det vill säga på det språk som talas i det land kemikalierna används.

Seco Tools tillverkar verktyg för skärande bearbetning (fräsning, svarvning, hålbearbetning samt verktygshållarsystem), är representerat i 50 länder och har egen tillverkning i ett tiotal länder, bland annat Brasilien, USA, Indien och Kina.

– Eftersom vår verksamhet är global och spridd geografiskt över länder med vitt skilda kulturer och värderingar är det oerhört viktigt för oss att ha en enhetlig kultur och gemensamma värderingar. Och det gäller även för kemikaliehanteringen. Reach-förordningen är ett direktiv som omfattar länderna inom EU, men vi vill att alla länder där vi har verksamhet ska omfattas av ett gemensamt system. Alla vi arbetar med är väldigt dedikerade, men medarbetare på golvet är inte alltid lika informerade. Då har vi stor nytta av att använda Eco Archive, uppger Beatrice Edvardsson.

– Framför allt när det gäller riskbedömning är det viktigt att det här systemet implementeras på alla avdelningar i våra tillverkande enheter i samtliga länder så att personalen omgående kan få information om hur respektive produkt ska tas om hand och hur eventuella incidenter ska hanteras.

Seco Tools kunder är verkstadsföretag som använder skärande bearbetning i sin process. Där förekommer ett antal skär- och slipvätskor som används för att smörja och kyla verktygen.

De kemikalier Seco Tools använder är unika för den egna processen och produkterna, men samtidigt måste man redovisa alla kemikalier genom säkerhetsdatablad. Tidigare använde man ett annat kemikaliesystem, men Eco Archive har många fördelar enligt Beatrice Edvardsson.

– Vi får direkt tillgång till säkerhetsdatablad för samtliga kemikalier på rätt språk för respektive land. Vi behöver inte bekymra oss om förändringar, de uppdateras automatiskt. Dessutom blir lagstiftningen mer och mer omfattande, men all ny dokumentation går direkt in i systemet, vilket också är en stor fördel. Det är tillförlitligt och jag har den uppfattningen att EcoOnline är väldigt angelägna om att hålla sig à jour med utvecklingen.


Fotnot: Beatrice Edvardsson arbetar sedan juni 2014 som kemist på Kemikalieinspektionen.


EcoOnline är Nordens ledande leverantör av programvara för säkerhetsdatablad och etablerades i Sverige år 2008. Idag är det över 3000 kunder i Norden som följer gällande kemikalielagstiftning, såsom REACH och CLP, genom att använda våra lösningar. Vår programvara hjälper också verksamheter på ett förebyggande sätt med att skydda sina medarbetare, värden och omgivningar mot oönskade skador från farliga kemikalier.