Chalmers Professional Education

Seminarium: Brexit och sjöfarten – rättsliga konsekvenser av ett brittiskt utträde

Nyhet   •   Nov 29, 2016 11:58 CET

Chalmers Professional Education arrangerar i samarbete med Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat Brexit och sjöfarten – rättsliga konsekvenser av ett brittiskt utträde.

7 december, kl 17-20, Chalmers Lindholmen.

  • Vilka rättsliga konsekvenser för sjöfarten får ett brittiskt utträde ur den Europeiska unionen?
  • Hur påverkas tillgången till marknaden?
  • Vilka regler kommer att gälla i framtiden?
  • Vilka konsekvenser får detta för London som sjöfartsstad?
  • Har Stockholm och Göteborg en möjlighet att göra sig gällande som nya sjörättscentra i Europa?

Brexit väcker många frågor inte minst på sjöfartsområdet. Stena har redan aviserat att vid en Brexit avser rederiet att flagga sina färjor i andra länder än Storbritannien (eller vad som eventuellt blir kvar av landet).

Seminariet leds av docent Johan Schelin, föreståndare Sjörättsinstitutet.
Moderator Daniel Eriksson, Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers.

Anmäl dig här senast torsdag 1 december kl. 12.00 
Varmt välkommen till ett spännande och högst aktuellt seminarium!

Tid och Plats:
7 december Kl. 17-20 i sal Trubaduren 

Saga-huset plan 3, Chalmers Lindholmen.