Winnet Sverige

Seminarium i Almedalen om jämställd tillväxt - 4 juli

Nyhet   •   Jun 03, 2013 08:59 CEST

Inbjudan till frukostseminariet:

Ät frukost med oss och bidra till en jämställd tillväxt i Din region! 

En jämn fördelning av makt och resurser är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela landet. Därför höjer regeringen ambitionerna på jämställdhetsområdet.

På samma sätt som Sveriges tillväxt är summan av alla regioners tillväxt så är också regionernas tillväxt summan av den tillväxt som kvinnor och män skapar var för sig och tillsammans. För tillväxten är det även viktigt med en jämn könsfördelning i företagsledningarna.

Regeringen vill med handlingsplanen för regional tillväxt medverka till att ta tillvara på kvinnor och mäns kunskaper, affärsidéer och innovativa lösningar. Därför uppmanar regeringen den kommunala och regionala nivån att göra detsamma för att bidra till jämställd tillväxt. Det finns tydliga samband mellan jämställdhet och tillväxt, vilka handlingsplanen belyser.

Rosi Hoffer och Monika Kväl från Tillväxtverket har uppdraget att leda regeringsuppdraget att vara ett nationellt stöd i regionala jämställdhetsfrågor och finns med oss under frukostsamtalet. Facilatorer för mötet är Anna-Britta Åkerlind och Chatarina Nordsröm från Winnet Sverige.

Torsdag den 4 juli kl 08.00–09.00

Sverige i Världen, Donnersgatan 6, vid Almedalen

Anmäl dig senast den 30 juni via almedalen@winnetsverige.se
 

Jämställd Regional Tillväxt 

Regeringen har tagit fram en nationell handlingsplan för en jämställd regional tillväxt. I handlingsplanen framgår att en jämn fördelning av makt och resurser är en av förutsättningarna för en hållbar tillväxt i hela landet. Regeringen har också givit regionala aktörer uppdraget att ta fram regionala handlingsplaner för jämställd tillväxt. Dessa handlingsplaner lämnades in till regeringen i februari 2013.

Winnet Sverige arbetar pådrivande för en jämställd tillväxt där kvinnor ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor ser självklart positivt på klargörandet av det regionala ansvaret för ett jämställt tillväxtarbete.

Vill Du läsa Din regions handlingsplan för jämställd regional tillväxt hittar du den på Tillväxtverkets hemsida, www.tillvaxtverket.se/jamstalldtillvaxt

www.winnet.se, twitter.com/WinnetSverige


 Välkommen! Winnet Sverige, Styrelsen


 

SVERIGE I VÄRLDEN - En mötesplats om Sveriges roll i världen

Sida | Svenska Institutet | Regeringskansliet | Föreningen Norden | Folke Bernadotteakademin | Diakonia / UNDP | Nordiska Afrikainstitutet | Global Repor ting | Universitets- och högskolerådet | Latinamerikainstitutet / WeEffect - Kooperation Utan Gränser | ICLD | SIPU International | Dag Hammarskjöldfonden | Swecare | Swedalex | Winnet Sverige