Byggherrarna

Seminarium om energieffektivisering av flerbostadshus i kunglig miljö

Nyhet   •   Maj 07, 2012 10:23 CEST

Intresset var stort redan innan seminariet och väl på plats på Kungliga Myntkabinettet samlades ett 100-tal personer. Under seminariet bjöds de på resultat av den senaste forskningen från CERBOF, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram, samt praktiska erfarenheter från BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus.

Mats Björs, vd Byggherrarna och Anna Sander, vd IQ Samhällsbyggnad, hälsade åhörarna välkomna. Därefter vidtog ett pass med forskningsresultat där de närvarande fick ta del av de nyaste rönen om el- och värmeeffektiva installationslösningar i flerbostadshus, prefabricerade system för energieffektiviseringav flerbostadshus, energieffektivisering genom beständiga tilläggsisoleringssystem och sist men inte minst hur man kan spara energi genom utnyttjande av tunga byggnaders termiska beteende.

Efter en kaffepaus med tid för mingel och att knyta nya bekantskaper fortsatte seminariet med mer praktiska erfarenheter från BeBo som presenterade energirelaterade godhetstal, värmeåtervinning i flerbostadshus, Rekorderlig renovering av gröna gatan i Uppsala och slutligen ett utvecklingsprojekt för rationell isolering av klimatskärmen för befintliga flerbostadshus.

Åhörarna deltog intresserat under hela seminariet, ställde frågor och gav sina synpunkter, både under föredragningarna men också under efterföljande paneldebatt. Vi som arrangerade seminariet tackar för ert intresse.

För dig som inte hade möjlighet att delta i detta seminarium finns föredragshållarnas presentationer att ladda ned nedan.