ULI Geoforum

Seminarium om hur den nationella höjdmodellen används

Nyhet   •   Jul 13, 2012 13:36 CEST

För andra året i rad arrangerar ULI Geoforum ett seminarium om NNH, den nya nationella höjdmodellen. Seminariet har betoning på användningsexempel men det tar även upp t ex tips kring hantering av laserdata och höjdmodeller, ajourhållning och läget i NNH-projektet som går ut på att laserskanna hela Sverige.

Heldagsseminariet NNH 2012 hålls den 18 september i Stockholm, på Westmanska palatset.

Den nya höjdmodellen tas fram av Lantmäteriet på uppdrag av Regeringen, enligt förslag från Klimat- och sårbarhetsutredningen. Den framställs med flygburen laserskanning och hittills har drygt halva Sverige skannats klart. Allt fler kommuner får tillgång till höjddata och många är i behov av information inom området.

Exempel på användningsområden för NNH är:

 • beräkning av översvämnings- och skredrisk – information som behövs inom beredskapsplanering i samband med klimat- och miljöförändringar, för bygglovshantering och i försäkringsbranschen
 • detaljplanering och projektering
 • lokalisering av vindkraftverk och mobilmaster
 • skogsbruk och jordbruk
 • kulturmiljövård

På seminariet kommer det bland annat att presenteras:

 • en sammanfattning av erfarenheter från användning och tillämpningar inom olika områden
 • resultat från en nationell inventering av NNH-tillämpningar
 • användning i Haninge kommun
 • MSBs översvämningskartering med NNH
 • NNH för analys av ras- och skredrisk
 • miljöövervakning med hjälp av laserdata
 • höjdmodeller inom klimatforskning och
 • hur NNH avslöjar nya spår av inlandisen.