Consultus AB

Seminarium "Verktyg för förändring" den 2:a december 2016, kl 15.00.

Nyhet   •   Nov 23, 2016 18:51 CET

På seminariet får ni ta del av verktygen Wallbreaker, Game Changer, Time Out och MIND. Ni får ta del av konkreta exempel och titta på spelen för att förstå hur de är upplagda.

I simuleringen Wallbreaker får deltagarna möjlighet att via ett fiktivt case träna på förändringsledning på riktigt.  Hur fort kan förändringsprocessen genomföras och vilka beslut behöver vi ta för att genomföra en förändring som är bestående på lång sikt? Resultaten från beslut som tas kommer omedelbart. Processen leder till många intressanta diskussioner och ahaupplevelser.

Hur får man intressenter att aktivt arbeta för strategin? Hur engagerar man och påverkar? Vilka prioriteringar behöver vi göra? Hur integreras strategin i väl fungerande processer och system? Hur blir strategin trovärdig? Det här är några av de frågor som deltagarna i simuleringen Gamechangers ställs inför. Simuleringen stimulerar till värdefulla dialoger kring frågor som rör den egna organisationen och ger deltagarna en unik möjlighet att träna på att hantera komplexiteten i att exekvera en strategi.

Time Out är ett verktyg som används när en verksamhet på ett effektivt sätt vill få igång en dialog kring och nå ut med budskap kring värderingar och beteenden. Processen tydliggör hur värderingarna påverkar våra dagliga beteende. Ger alla individer möjlighet att komma till tals. Hur lever vi våra värderingar? Uppfattar vi saker lika?

Ett effektivt verktyg för att förklara hur strategiska förändringar påverkar vårt sätt att vara och arbeta är en MIND karta. Den pedagogiska kartan förenklar och förklarar en komplicerad situation på ett enkelt sätt. . Kartan sätts samman utifrån organisationens specifika förutsättningar.

Passar speciellt bra när man vill nå många personer