Nationella sekretariatet för genusforskning

Sexundersökningen: forskarna ger råd till Folkhälsomyndigheten

Nyhet   •   Aug 16, 2016 13:57 CEST

Folkhälsomyndigheten ska genomföra den första stora undersökningen om sexvanor på 20 år. Bra, tycker forskarna Renita Sörensdotter och Julia Bahner. Men det är viktigt att frågorna ställs på rätt sätt och att konkreta åtgärder formuleras.

– Vi sexualitetsforskare har verkat för en sådan undersökning länge! Det är verkligen på tiden att den genomförs, säger Julia Bahner, doktorand på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

I slutet av juli gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det är 20 år sedan en sådan omfattande undersökning genomfördes. Syftet med studien är att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Tanken är att myndigheten också ska komma med förslag till fortlöpande uppföljning och lyfta vilka områden och grupper som behöver riktade hälsofrämjande insatser.

Läs artikeln i sin helhet