Signpost AB

Signpost om nya krav på vd-rollen i senaste nr av Agenda

Nyhet   •   Feb 25, 2014 09:30 CET

I Pwc:s tidning Agenda utforskas vd-rollen och Signpost intervjuas kring kompetenser, egenskaper och nya krav på vd.
Läs artikeln i sin helhet på pwc.se/agenda

Fredrika Schartau, partner på chefsrekryteringsföretaget Signpost, Stockholm

Vilka chefsegenskaper/kompetenser är svårast att få tag i?

– Enstaka egenskaper och kompetenser är ingen svårighet i sig att få tag i. Det är kombinationer som är utmaningen. Till exempel att vara en duktig chef som både är ödmjuk och inkännande samtidigt som personen ska vara starkt resultatorienterad/”kylig” i beslutsfattande och kunna möta både styrelse och medarbetares krav. Vi märker idag en efterfrågan på chefer som har livserfarenhet och många års kunskap inom sitt gebit och som ledare. Erfarenhet kombinerat med kompetens inom de nya digitala medierna och IT kan bli en bristkategori.

Hur förändras kraven på chefen över tid, vilka egenskaper blir viktigare/mindre
viktiga
i framtiden?

– En auktoritär ledarstil har bytts ut mot en mer coachande och det kommer att vara fortsatt viktigt. Egenskaper som snabb inlärningskurva, helhetssyn, kreativitet och kommunikationsförmåga får också ökad betydelse, förmågan att belysa olika problem och överföra kunskap mellan sektorer och applicera i nya sammanhang.

Vilka är de vanligaste misstagen i samband med rekrytering av chefer?

– Att man inte är enig i styrelse och ledningsgrupp om företagets behov. Det är av yttersta vikt att man har gjort en behovsanalys som alla står bakom och som utmynnar i kravpro􀁯 len. Andra risker är
att man tänker för mycket på här och nu och inte funderar på vilken chef som behövs i företagets framtid. Eller att man har en för snäv kravprofil l och fokuserar för mycket på bransch- och yrkeserfarenhet med en övertro på att man därmed ska lyckas i rollen. Det gäller också att ha en plan för ”de första 100 dagarna” – att ge chefen rätt förutsättningar för att snabbt komma på banan och ge personen en rättvis chans att skapa sin roll och leverera.

Hur gör ni för att säkerställa att det verkligen är rätt person som rekryteras?

– Om det är rätt vet man först efter en tid. Vi minimerar risker genom att ha en genomarbetad  kravprofil och verkligen förstå behov och utmaningar i uppdraget. För att få ”rätt” krävs ett visst urval av kandidater och det får vi genom att söka brett och innovativt. Det är mycket viktigt att göra kvalitativa personbedömningar, som är en kombination av strukturerade djupintervjuer och tester,  kopplat med referenstagning. En ekonomisk/juridisk bakgrundskontroll är en hygienfaktor som tyvärr alltför ofta glöms bort.