SIS, Swedish Standards Institute

SIS startar nätverk för ISO 26000

Nyhet   •   Feb 17, 2011 14:06 CET

Standarden för socialt ansvarstagande, SS-ISO 26000, blev klar och publicerades i november. Nu startar SIS ett nätverk för erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning kring standarden. 

Vad ska nätverket göra? 
 – Nätverket kommer att vara en kunskapsbank kring användningen av ISO 26000 i Sverige. Det kommer att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning och kommer att verka för att göra ISO 26000 känd och använd, säger Bengt Rydstedt. 

– Nätverket kommer också att vara ett tolkningsforum för hur ISO 26000 kan användas, och vi kommer att visa på relationer till andra standarder och verktyg, som till exempel GRI. 

– Erfarenheter som nätverket samlar in kommer vi att lämna vidare till ISO, den internationella standardiseringsorganisationen, som följer utvecklingen av hur standarden används i olika länder. Erfarenheter som kommer att användas i samband med en eventuell revidering av ISO 26000. En fråga som vi kommer att titta på är möjligheter att verifiera sin användning av ISO 26000.

Vad får deltagarna i nätverket? 
– Deltagarna får tillgång till den senaste utvecklingen inom socialt ansvar, och får möjlighet att kommunicera sig eget SR-arbete i nätverkets olika aktiviteter. 

Hur kommer nätverket att träffas? 
– Förutom nätverksträffar med föreläsningar och presentationer, kommer vi att arrangera workshops kring metoder och verktyg för socialt ansvar. Gruppen kommer även att ha tillgång till ett diskussionsforum på Internet.
 
Nätverket har idag ca 40 deltagare från företag och organisationer i Sverige. Ordförande är Anna Linusson, Stockholms läns landsting, och vice ordförande är Reino Fridh från Sensus Studieförbund. Deltagandet är öppet för alla organisationer.

För mer information eller för att delta i nätverket, kontakta: Bengt Rydstedt, SIS projektledare, tfn 08-555 520 28, bengt.rydstedt@sis.se