SIS, Swedish Standards Institute

SIS visar sin bredd – tar fram skräddarsydda överenskommelser för sina kunder

Nyhet   •   Jun 12, 2012 15:28 CEST

Du vet att ditt företag skulle vinna på att fler företag i branschen jobbade på ett liknande sätt. Eller att ni skulle tjäna på att era kunder och andra intressenter var engagerade i att hitta mer effektiva arbetsmetoder. Då ska du kontakta SIS.

SIS erbjuder en ny produkt som heter SIS Spefikationsgrupp. I en specifikationsgrupp samlas företag eller organisationer som behöver arbeta fram ett gemensamt arbetssätt eller en gemensam mall eller checklista. Gruppen kan själva besluta om hur formella de gemensamma dokumenten ska vara, tidplanen för arbetet och hur slutprodukten ska publiceras.

–Vi har lång erfarenhet av att skapa samsyn i en grupp med representanter från olika företag och organisationer inom en bransch. En stor fördel med arbetssättet är att när gruppen har kommit överens, till exempel om innehållet i en särkild tjänst, är dokumentet till stora delar redan förankrat och förbättringen märks direkt, säger Anna Furness-Lindén affärsutvecklare på SIS.

SIS projektleder arbetet där deltagarna står för finansieringen. Gruppen tar tillsammans fram en plan och väljer en ordförande som leder möten och driver arbetet framåt tillsammans med projektledaren från SIS. Resultatet av arbetet kan bli ett eller flera dokument.

–När gruppen är överens om en gemensam lösning kan den dokumenteras som till exempel en checklista, en kravspecifikation eller ett upphandlingsunderlag. Nu är det upp till deltagarna om resultatet även ska vara en början till ett formellt standardiseringsarbete, säger Anna Furness-Lindén.

Ett bra exempel på hur SIS skapar tydlighet är ett dokument som SIS tagit fram på uppdrag av Migrationsverket. SIS samlade ett stort antal hyresvärdar, kommuner och ideella organisationer i arbetet med att komma överens om hur asylsökandes boenden ska vara utrustade. Efter två år fanns en väl förankrad överenskommelse som är ett bra stöd för Migrationsverkets personal och som ökar tydligheten mot leverantörer.

För mer information
Anna Furness-Lindén
anna.furness-linden@sis.se
08-55552192