Svenska Celiakiförbundet

Sista chansen att ansöka om stöd till celiakiforskning

Nyhet   •   Feb 05, 2016 13:03 CET

Nu är det dags för forskare att ansöka om bidrag från Svenska Celiakiförbundets forskningsfond. Den 1 mars är sista ansökningsdag i år.

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond delar årligen ut medel till forskning som kan öka kunskapen om sjukdomen celiaki (glutenintolerans).

För att vara aktuell för bidrag ska forskningen bedrivas i Sverige, vid ett universitet eller inom sjukvården. Forskningen kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.

Det är Svenska Celiakiförbundets vetenskapliga råd samt experter från de nordiska länderna som bedömer de ansökningar om forskningsbidrag som förbundet tar emot.

Två olika forskningsprojekt tilldelades 2015 medel ur fonden. Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, mottog 200 000 kronor för att studera tarmbakteriefloran hos barn, och Marie-Louise Hammarström, professor i immunologi vid Umeå universitet, tilldelades 100 000 kronor för att analysera hur celler i tarmen reagerar på gluten och tunntarmens bakterieflora.

- Trots att celiaki är en så vanlig sjukdom vet vi långt ifrån tillräckligt om den. Vi vill hjälpa forskarna att lösa celiakins gåta, säger Christina Ralsgård, generalsekreterare Svenska Celiakiförbundet.

Sista ansökningsdag är 1 mars 2016.

Läs mer om hur man ansöker:

http://www.celiaki.se/forskningsfonden/sok-forskningsstod/

För frågor kontakta:
Christina Ralsgård, generalsekreterare Svenska Celiakiförbundet, 070-220 61 36, christina.ralsgard@celiaki.se