Infotech Umeå

Självkörande bilar ger helt ny roll åt föraren

Nyhet   •   Aug 13, 2015 13:42 CEST

När självkörande bilar blir vanligt kommer förarens roll att förändras drastiskt. Forskare undersöker nu på vilket sätt detta kommer att ske.

De första självkörande bilar kommer snart ut på försök i Sverige. År 2017 räknar Volvo med att släppa ut 100 förarlösa bilar i trafiken och i USA är Google redan igång med omfattande tester av sina självkörande fordon.

I Skellefteå kommer några av de senaste rönen kring självkörande bilar att presenteras i samband med arrangemanget ForskarFredag. Det är Johan Fagerlönn, forskare på Interactive Institute Swedish ICT, som kommer att visa hur förarens roll kan förändras i framtiden. Tillsammans med Scania har han varit med och testat hur förare som styr lastbilar kommer att få helt ny miljö i hytten när fordonen tar över funktioner som att hålla avstånd och svänga själva.

Mer övervaka än köra

– I takt med att fordonen blir mer automatiserade förändras förarens roll från att aktivt ”köra” fordonet, till att övervaka och fatta långsiktiga beslut, säger Johan Fagerlönn.

– Interactive Institute Swedish ICT har nyligen genomfört ett projekt där vi utvecklat ett koncept för en förarmiljö för en framtida automatiserad lastbil. Lösningen har testats med yrkeschaufförer i simulatorstudier. Projektet har gett oss helt ny insikt om vilka behov framtidens förare kan ha, samt hur produkter och tjänster för framtidens förarmiljöer bör utformas, avslutar Johan Fagerlönn.

Planerar för framtiden

Men även om de första självkörande bilarna förväntas komma ut före 2020 så tittar Johan Fagerlönn och hans kollegor längre fram. Deras forskning rör förarens roll vid kanske år 2030, då trafikmiljön kan ha förändrats i grunden med de nya fordonen.

– Det kan exempelvis handla om vilken rutt bilen ska ta, eller vilket avstånd som ska hållas till framförvarande trafik. Under vissa förhållanden kanske fordonet kan hantera uppgiften helt och hållet. Föraren kan då luta sig tillbaka för att läsa en tidning eller se en film. Men automationen såväl som samspelet mellan människan och tekniken kan fallera, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Det har vi sett inom andra områden såsom flyget och kärnkraftsektorn. Om en kritisk händelse uppstår måste föraren snabbt kunna ingripa och ta över kontrollen igen.

Filmen nedan visar hur forskarna tänker sig den nya miljön i lastbilshytten.

ForskarFredag arrangeras över hela landet den 25 september och vid Campus i Skellefteå kommer Johan Fagerlönn att hålla sin presentation. Interactive Institute Swedish ICT finns på ett flertal orter i landet, bland annat Umeå. Johan Fagerlönn är knuten till labbet i Piteå. 

Mikael Hansson