Goodpoint AB

Sjöfartsverket är väl förberedda inför nya ISO 14001

Nyhet   •   Mar 10, 2015 13:01 CET

SIS tidning Perspektiv nr 1:2015 har gjort en längre intervju med Mats Uhrfelt, miljö- och kvalitetschef på Sjöfartsverket om deras förberedelser inför de nya standarderna. I september 2015 kommer de nya standarderna ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 att vara på plats.

Mats berättar att Sjöfartsverket redan i ett tidigt stadie har försökt ta höjd för det som man kunde se av de kommande förändringarna. En del som fått ökat fokus inom Sjöfartsverket är riskhantering där en ny riskhanteringsprocess nu finns på plats. Arbetet med att integrera miljö- och kvalitetsledningssystem har tagit 2 år för Sjöfartsverket. Ett jobb som Goodpoint varit med och genomfört. Mats berättar att kundperspektivet som Sjöfartsverket haft sen 2010 nu är tydligare integrerat i ledningssystemet.

Mats ger några konkreta råd för andra myndigheter och företag som arbetar med miljöledningssystem:
•Arbeta med hållbarhet som utgångspunkt.
•Integrera de olika ledningssystemen för att nå framgång.
•Utbilda medarbetare och ledning. Kunskap behöver spridas i organisationen!
•Arbeta igenom riskhanteringsprocessen noggrant.
•Det är viktigt att det finns resurser i organisationen för att arbeta med ledningssystem.
•Överdokumentera inte.

Vi på Goodpoint är väldigt glada över att Sjöfartsverket fått så mycket positiv respons på sitt arbete.

Foto: Sjöfartsverket