Hjärntrusten Management

Sjukhussammanslagningar - på gott och ont

Nyhet   •   Feb 08, 2011 15:12 CET

Politiker beslutar om förändringar i offentligt styrda verksamheter. Uppdraget verkställs av tjänstemän. Kritik mot beslutet bör alltså i första hand riktas mot den politiska ledningen. Tjänstemännen kan kritiseras endast i de fall där det praktiska genomförandet av de politiska besluten har brustit.  Men det är inte ovanligt att kritiken ändå riktas mot tjänstemännen snarare än mot beslutsfattarna.

Fördelar och nackdelar?

Förhoppningar om ett gynnsamt resultat har naturligtvis varit drivkraften bakom beslutet. Vilka var förväntningarna och har dessa förväntningar uppfyllts?  Hur kommer den sjukhusbaserade vården att påverkas framöver? Hur kommer den kliniska forskningen att påverkas? Hur kommer patienterna att märka av sammanslagningen?  Kommer underskotten i sjukvårdsbudgeten att kunna bemästras? Har oförutsedda problem dykt upp?

Beslutsunderlag och genomförande

Argumenten för och genomförandet av sammanslagningarna av sjukhusen i Skåne respektive Stockholm kommer att redovisas och diskuteras i ett möte mellan några välkända aktörer inom svensk hälso- och sjukvård, Cecilia Schelin Seidegård, Sören Olofsson och Ingemar Ihse.

 

 

 

Föreläsare

Sören Olofsson är regiondirektör i Region Skåne och ansvarig för den av politikerna beslutade sammanslagningen av sjukhusen i Lund och Malmö.

Cecilia Schelin Seidegård är nyutnämnd landshövding på Gotland. Tidigare har hon haft olika chefsposter inom Astrakoncernen, varifrån hon rekryterades till befattningen som sjukhuschef med uppdrag att slå samman Karolinska Sjukhuset och Huddinge sjukhus.

Ingemar Ihse är kirurgprofessor vid LU, belönad med en rad internationella utmärkelser. Han har varit chefsläkare vid Universitetssjukhuset i Lund, och är ansvarig för utbildningsenheten Practicum.

Vill du deltaga i lunchseminariet?

Tid och plats

Onsdagen den 16 februari 2011, klockan 11.30-13.30 på Filmstaden, Västra Mårtensgatan 12 i Lund.

Anmälan och pris

Anmälan senast den 14 februari till:

seminarium@hjarntrusten.se, eller på telefon

046-151080.

Lunchseminariet kostar 595 kronor (exkl. moms), inklusive lunch. Hjärntrustdeltagare deltager gratis.