B3 Healthcare Consulting AB

Skåne är på gång med införandeprocessen

Nyhet   •   Apr 16, 2019 21:05 CEST

Doktor Pelle Johnsson är kirurgen som blev klinisk programchef för Skånes digitala vårdsystem, SDV.

– Med det nya systemet får man en mentor eller kollega som alltid finns med, alltid är vaken och som blir kontinuiteten i sjukvården, säger Pelle Johnsson, klinisk programchef för Skånes digitala vårdsystem, SDV.

Pelle Johnsson är hjärtkirurgen som började arbeta med it och ”hamnade i digitaliseringssvängen”. Att gå i pension har inte hunnits med.

– Jag har alltid velat vara med och förändra. Det triggar mig att vara med där det händer. Inget förnyelsearbete i Region Skåne har varit så stort som detta. Det vi nu ska införa kommer att påverka alla, både patienter och personal.

Regionsammanslagningen innebar förvisso en stor förändring, konstaterar Pelle, som varit Skånes sjukhus trogen sedan 1973. Den stora skillnaden är den genomgripande påverkan, upprepar han. Det nya vårdsystemet, Cerners Millennium– som man lite kaxigt har sagt ska rullas ut den första november 2020, klockan sex på morgonen – griper in i alla processer och följer både anställda och patienter på mycket nära håll, fastslår Pelle.

– Allt hänger ihop i det nya systemet. De gamla är rudimentära i jämförelse. Det handlar om så mycket mer än bara teknik, eftersom det nya griper in i alla processer. Våra arbetssätt måste justeras in i det nya systemet.

Med sin mångåriga kliniska erfarenhet spelar Pelle en nyckelroll för att gifta ihop förståelse för vårdens processer med den tekniska potentialen. Framtidens patient ska kanske rent av mer betraktas som en konsument, och behandlas därefter. Det gör också att tekniken måste fungera och även den ”osynliga” delen av systemet blir viktigare, med systemförvaltning och support. För tillfället handlar mycket av Pelles arbetsuppgifter om föreläsningar och att svara på frågor. Med övrig interninformation tar man det än så länge varsamt, för att inte pytsa ut för mycket information i alltför tidigt skede. Inte heller införs alla moduler i systemet på en och samma gång.

– Just nu är scopeinnehållet som att sitta med Hobbexkatalogen; en massa moduler med olika koder där vi ska förstå vilka funktioner de kan fylla. Sen ska vi välja vad vi ska satsa på och vad vi ska vänta med. Vår beställning är ju väldigt omfattande och vi kan helt enkelt inte införa allt samtidigt.

I förra veckan var Pelle och en arbetsgrupp i London för att följa hur systemet fungerar i praktiken vid Imperial College och Saint Mary´s Hospital. Det blev ett möte med tekniska och workstreamledare liksom för en grupp av Cerners europeiska användare. Med andra förvaltningschefer utbyttes erfarenheter av hur det är när systemet är uppe och fungerar.

– När vi följde våra brittiska kolleger fick jag verkligen en stärkt bild av Millennium, säger Pelle entusiastiskt.

Av hänsyn till hur vårdens verksamhet fungerar i praktiken, är november (eller april) bra månader för större förändringar, förklarar Pelle valet av tid för utrullningen. Hösten 2020 ska systemet fungera på sjukhusen i Lund, Malmö, Trelleborg, Landskrona, Ystad, inom primärvården samt för avancerad sjukvård i hemmet. Pelle tror att personalen är mer trött på de gamla systemen än trött på förändringar.

– De goda nyheterna för de anställda är att det gamla systemet ska bort. Det tror jag faktiskt att alla är glada för.

Hur utfasningar och migreringar av det gamla ska ske, är ännu inte klart. Arbetet med beräkningar av hur mycket och vilken typ av utrustning som ska finnas på varje enhet är också ett stort arbete: Fasta eller bärbara datorer, hur många behövs på en vårdavdelning, var ska de finnas?

– Hur bra den här delen av arbetet går, kommer också att påverka om vår tidplan blir mer eller mindre genomförbar.

Att ensa arbetet inom Region Skåne är en stor och pågående process. Även om Pelle inte hade haft något emot ett enda, nationellt system, frågar han sig hur det skulle ha gått till.

– Skåne är jäkligtstort som det är, om man säger så… Förändringarna på ett sjukhus är stort, för en hel region ett jätteprojekt. Hade vi varit flera eller alla regioner tillsammans, skulle det ha blivit för stort. Fast delfrågor samarbetar vi gärna med andra. Som det är nu har vi ingen tanke på att ha ett samarbete som riskerar att dra ned tempot för oss. Vi vill inte att vårt projekt försenas.

ANNA HAGNELL
B3 Healthcare Consulting