Moll Wendén Advokatbyrå

Skadeteknik Sverige AB förvärvar SANPRO AB

Nyhet   •   Jul 06, 2012 09:06 CEST

Skadeteknik Sverige AB  förvärvar samtliga aktier i SANPRO AB. SANPRO AB sanerar bostads-, kontors- och industrimiljöer i sam­band med incidenter så som bränder, vattenskador eller skade­görelse och är en av de ledande aktörerna i södra Sverige.  Skadeteknik är ett av mellansveriges mest anlitade saneringsföretag och de förstärker sin position på marknaden genom detta förvärv. 

SANPRO AB startade sin verk­samhet 2002 i Malmö och är idag med sina depåer i Kristianstad, Ystad och Helsingborg en av de ledande aktörerna i södra Sverige. SANPRO AB sanerar bostads-, kontors- och industrimiljöer i sam­band med incidenter så som bränder, vattenskador eller skade­görelse. SANPRO erbjuder tjänster som innefattar allt från be­dömning, värdering och planering till löpande kontakter med försäk­ringsbolag och andra parter. Bolaget slipar också betong­golv med HTC Superfloor meto­den, vilken de är certifierade för.

Under försäljningsprocessen visade sig Skadeteknik i Sverige AB vara en ypperlig framtida ägare. Bolaget är ett av mellansveriges mest anlitade saneringsföretag och de förstärker sin position på marknaden genom detta förvärv. Bolaget startade 1989 i Örebro och finns i Karlstad, Nyköping, Jönköping, Tranås och Malmö från den 2 juli. Ansvarig projektledare Ola Flodin  på Lars Weibull AB är nöjd med valet av slutlig köpare; "En aktör inom branschen med ett stort kunnande och en stabil plattform för framtida expansion".

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare genom hela transaktionsprocessen. MOLL WENDÉN Advokatbyrå var legal rådgivare åt säljarna. Anders Steén var ansvarig advokat på MOLL WENDÉN och Ola Flodin ansvarig projektledare på Lars Weibull. 

Kontakt

Anders Steén ,advokat och delägare på MOLL WENDÉN. anders.steen@mollwenden.se, 040- 665 65 10

Relaterade länkar

Läs mer om MOLL WENDÉNs samarbete med Lars Weibull AB. 

Läs mer om MOLL WENDÉNs tjänster i samband med företagstransaktioner (M&A) .


bildkälla: SANRPO AB