Sveriges Kommuner och Landsting

Skäl att skynda på skolans digitalisering

Nyhet   •   Sep 23, 2014 14:00 CEST

Sverige har god kompetens men håller på att tappa fart i digitaliseringen jämfört med andra länder. Inte minst på skolans område finns det stora utmaningar.

Grönt ljus för nätbaserad undervisning och digitala nationella prov. Det är några centrala punkter i SKL:s svar på betänkandet ”En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår”.

– Frågan om nätbaserad utbildning behöver inte utredas ytterligare. Dagens snäva lagstiftning bör ändras skyndsamt så att inte minst elever i glesbygd kan ges modermålsundervisning och studiestöd digitalt, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

– Det är också angeläget att skynda på förslaget om att utreda hur digitalt baserade nationella prov kan införas. Det handlar både om att öka elevernas digitala förmågor och att minska dagens tunga administration av proven, säger Maria Stockhaus.

Förbundet stöder utredningens förslag i stort, inte minst att erbjuda satsningar på kompetensutveckling av verksamma lärare och skolledare samt att lyfta fram de digitala inslagen i lärarutbildningarna.

SKL menar att Nationellt forum för digitaliseringen av skolan är en naturlig plattform för fortsatta diskussioner om hur utredningens förslag kan konkretiseras. Förbundet efterlyser också en fördjupad dialog med regeringen kring hur genomförandet av de regionala digitala planerna, och dess bidrag till regeringens digitala agenda, kan stimuleras.

Hämta hela yttrandet: En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Mer om SKL:s arbete med skolans digitalisering
Hämta högupplöst bild på Maria Stockhaus

Kontakt

Malin Annergård
Programansvarig
08-452 71 70
malin.annergard@skl.se

Pressjour
08-452 71 01