Borås Stad

Skärpt vaksamhet efter hot mot tingsrätten

Nyhet   •   Nov 28, 2016 13:16 CET

Med anledning av hoten mot tingsrätten i Borås och mot kommunhuset i Svenljunga har Borås Stads centrala krisledning samlats för att få en samlad bild av situationen.

Inga hot har så vitt känt riktats mot Borås Stads verksamheter, men krisledningen står i tät kontakt med polisen.

Så snart hoten blev kända, informerades samtliga kommunens förvaltningar och bolag, och uppmanades vara extra uppmärksamma på sin posthantering.