MedieMakeriet

Skatta dig lycklig efter konferensen!

Nyhet   •   Jun 10, 2013 22:09 CEST

Regelverket för personalfester, konferenser och liknande arrangemang är digert och ofta krävs specialkompetens för att som företagare kunna hänga med i skattelagstiftningens bestämmelser.

Kristina Englund, skatteinformatör på Skatteverket i Skellefteå, är insatt i ämnet och tillsammans med henne vill vi på Goda FöretagsNyheter i Skellefteå ge några tips på vad som gäller vid sådana här sammanhang.

Representation utåt mot affärsförbindelser, samarbetspartners och dylikt kallas för extern representation och när den handlar om inåt mot företagets personal är begreppet intern representation.

Begreppet intern representation har dessutom två olika skatterättsliga definitioner.

– Det ena gäller vad som får dras av i en näringslivsverksamhet och det andra vad som gäller i förmånssammanhang.

Tillfällig sammankomst

Förmån av fri kost vid representation är i normala fall skattefri, men vid intern representation gäller detta bara vid sammankomster som är tillfälliga och kortvariga.

Följande förutsättningar måste också vara uppfyllda:

* i huvudsak internt möte

* inte ett möte som hålls regelbundet med kort mellanrum

* gemensamt måltidsarrangemang

* varar högst en vecka

Spara underlag!

Personalfester, interna kurser och informationsmöten räknas som intern representation i förmånssammanhang.

Även planeringskonferenser om budgetering, personalfrågor, inköps- och försäljningspolitik likaså.

– Nästan alla arbetsmöten innehåller inslag av information och planering, men för att en fri måltid ska vara skattefri krävs att det är frågan om intern representation.

Arbetsgivaren bör upprätta och spara ett underlag för mötet för att Skatteverket ska kunna göra en bedömning om sammankomsten kan ses som representation.

Enklare förtäring

Styrelsesammanträdanden, årsmöten och liknande möten är normalt inte konferenser med skattefria måltider.

– Endast en enklare förtäring är i sådana sammanhang skattefri som intern representation.

Personalfester, som bekostas av arbetsgivaren, betraktas som en form av personalvård.

– Betalar arbetsgivaren resan mellan bostaden och personalfesten ska utgiften behandlas som en lön.

Vård av personal?

Vid övernattning i samband med personalfesten på annat ställe än tjänstestället beskattas inte personalen för logi om det handlar om högst en natt. Den anställde ska inte heller beskattas för resan om arbetsgivaren bekostar den också.

– Om make, maka eller sambo är med på personalfesten gäller samma regler.

I vissa fall kan det ändå bli aktuellt med förmånsbeskattning för deltagarna på en personalfest och det är om arrangemanget innehåller mer än vad som ryms inom begreppet personalvård.

– I sådana fall kan festen betraktas som en rekreationsresa eller liknande. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

Arbetsgivarens avdrag

Arbetsgivaren har rätt till avdrag för personalvård.

– Avdraget får däremot inte överstiga vad som kan anses vara skäligt och det får inte heller vara fråga om sällskapsliv i allmänhet.

Kostnader för interna kurser och planeringskonferenser är normalt avdragsgilla i sin helhet som utbildnings- eller konferenskostnader.

– Det finns däremot vissa begränsningar i avdragsrätten för personalfester och informationsmöten. Gå in på skatteverket.se om du vill läsa mer om detta och ladda ned Information för arbetsgivare (SKV 454), avslutar Kristina Englund.

P-O Sjödin/MedieMakeriet

Foto: Skatteverket

Kristina Englund, skatteinformatör på Skatteverket i Skellefteå, tipsar om skattelagstiftningens bestämmelser för personalfester, konferenser och liknande arrangemang.