Sveriges Kommuner och Landsting

Skatteintäkterna blir större än förväntat

Nyhet   •   Feb 15, 2011 11:35 CET

Kommunernas och landstingens skatteintäkter blir större än förväntat. Det visar en ny prognos från Sveriges Kommuner och Landsting. Förklaringen är den goda tillväxten och den ökade sysselsättningen.

Den nya skatteprognosen innebär att kommunernas och landstingens skatteintäkter 2011 och 2012 beräknas bli 5 miljarder större än vad SKL räknade med i december. Men av de pengarna går drygt 1 miljard 2011 och nästan 3 miljarder 2012 åt på grund av högre priser och löner. 

– Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekordartad 2010 och återhämtningen på arbetsmarknaden innebär att sysselsättningen ökar mer än vad vi tidigare trott under 2011. Kommande år blir ökningen inte lika stor men det kompenseras till viss del av att lönerna förväntas öka i snabbare takt, vilket också bidrar positivt till skatteunderlaget, säger Mats Kinnwall, chefsekonom för Sveriges Kommuner och Landsting

Förklaringarna till den förbättrade prognosen är flera. En ljusare internationell bild samt företagens och hushållens positiva förväntningar inför framtiden gör att svensk ekonomi förväntas växa snabbt i år. Till följd av detta beräknas sysselsättningen öka vilket bidrar positivt till skatteunderlaget. BNP beräknas under 2011 öka med 4,3 procent samtidigt som sysselsättningen (mätt i antal arbetade timmar) förväntas stiga med 1,8 procent. Även under 2012 beräknas BNP öka mer än 3 procent.

– Trots förbättringarna finns det långsiktiga problemet kring välfärdens finansiering kvar. För att kunna möta de ökade förväntningarna på den offentliga sektorn, med stora barnkullar och många äldre, måste kommuner och landsting fortsätta effektivisera sin verksamhet, säger Mats Kinnwall.

› Ladda ner högupplöst bild på Mats Kinnwall

› MakroNytt 1/2011 "Rekyl som bäddar för rekord"

› Senaste skatteunderlagsprognos

› Mer om SKL:s arbete med ekonomi

För mer information: Annika Wallenskog, sektionschef avdelningen för ekonomi och styrning, tfn:  08-452 77 46 , mobil: 076-769 77 46 , e-post: annika.wallenskog@skl.se eller Bo Legerius, ekonom, avdelningen för ekonomi och styrning, tfn:  08-452 77 34 , e-post: bo.legerius@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter: @S_K_L