Moderaterna i Hedemora

Skatteutjämningssystemet

Nyhet   •   Dec 10, 2013 14:44 CET

Utjämningssystemet handlar i korthet om att medborgarna ska få likvärdiga välfärdstjänster oavsett var de bor. I förra veckan klubbade riksdagen förändringar i systemet. Förändringarna innebär att Hedemora kommun får ca 20 mkr mer i statsbidrag nästa år, vilket också tagits hänsyn till i budgeten för 2014.

Systemet består av flera delar varav de mest omdebatterade är inkomstutjämning och kostnadsutjämning.

De kommuner som har beskattningsbara inkomster under 115% av medelskattekraften får ta emot bidrag från dem som ligger över.

Kostnadsutjämningen ska jämna ut kommunernas skillnader i bl.a. åldersstruktur och socioekonomiska och geografiska förhållanden.

Hedemora har tidigare varit missgynnade när det gäller kostnadsutjämning för barnomsorg. Tidigare har beräkningen bl.a. grundats på ett antagande om att de som jobbar mer och tjänar mer har större behov av barnomsorg.

2013-12-10

Melker Andersson (M)
Oppositionsråd
Tel. 070-666 36 60
E-post. melker.andersson@bahnhof.se