Försäkringsjuristerna Stockholm

Skiljedomsklausul som tvistelösning sänker mindre företeg men är inte oskälig

Nyhet   •   Mar 03, 2015 02:18 CET

Skiljedomskostnaderna ska förskottsbetalas

Har du Kostnaden för ett förfarande i allmän domstol är i förhållande till skiljedomsförfarandet försvinnande låg. Part betalar i allmän domstol möjligen, som kärandeparten, en kostnad för ansökan om stämning som är ca 2 800 kronor. Sedan har parterna eventuella ombudskostnader att tänka på. I skiljedomstol måste man som part förskottsbetala de för förfarandet valda juristerna för deras arvode, s.k. a contobetalning. Beroende på ärendets storlek och komplexitet brukar skiljedomskostnaderna börja på 500 000 kronor. Det måste antingen parterna dela på, i andra hand kan det bli så att en part själv måste stå skiljedomskostnaderna och är man då småföretagare behöver man troligtvis ta ett banklån med i många fall kort varsel dessutom för att ens ha rätten att processa. 

Stora företag med standardavtal fryser ut avtalsparter rättsligt

Genom att inlemma en skiljedomsklausul i standardavtal får stora företag rättsliga fördelar framför affärspartners när saker ställs på sin spets och något i avtalet inte kan lösas genom överenskommelse mellan parterna. Då måste saken prövas Stockholms skiljenämnd eller i ett ad hoc-förfarande med skiljemän med stora kostnader som följd. Många får på grund av tvistelösningsklausulen helt enkelt låta tvistefrågan gå förbi utan prövning eller riskera att förlora skiljeförfarandet samt sina egna och motpartens ombudskostnader vilket sällan slutar under miljonen. Så det kan inte vara en dum ide att anlita en jurist för att se över avtalsportföljen.