Sveriges Kommuner och Landsting

Skillnader är en drivkraft för förbättring

Nyhet   •   Jul 04, 2012 15:52 CEST

Det slogs fast på SKL:s seminarium med rubriken ”Olika - orättvist eller drivkraft för förbättring”. Panelen såg också positivt på Öppna jämförelser som tydliggör skillnader.

– Vårt främsta skäl att vi började med Öppna jämförelser 2006 var att vi ville sporra våra medlemmar att förbättra sina resultat genom att se hur andra, jämförbara kommuner och landsting arbetar, sa Håkan Sörman, vd på SKL, när han inledde seminariet.

Han pekade på att det finns goda och dåliga skillnader. De dåliga skillnaderna är oftast okända och leder då inte till utveckling. Stabila skillnader är ofta heller inte bra eftersom det då aldrig sker någon förändring eller förbättring. Positiva skillnader kan vara när någon går före och visar att det går att nå bättre resultat och då kan andra följa efter.

Den första frågan som både panel och publik fick var:
Kan skillnader vara bra? 92 procent svarade ja och 8 procent svarade nej.

Lars–Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen svarade både ja och nej.
– Några ska självklart vara de som driver framåt, men vi vill inte ha en lång svans med en stor spretighet i resultat. De allra mesta skillnader vi ser är orättfärdiga och osakliga. Den stora frågan är vad som är acceptabelt?

Monica Selin, ledamot i SKL:s styrelse höll med men sa att för de som ligger sämre till med sina resultat är skillnader också en drivkraft att vilja bli bättre. Ingen vill ligga sist ned på skalan. Öppna jämförelser sporrar därför alla att bli bättre.

Mona Sahlin, tidigare partiledare och statsråd, svarade ja på frågan. Hon tyckte inte att allting ska vara lika och tog exemplet att det ska vara olika att bo i en moderatstyrd eller socialdemokratiskt styrd kommun. Hon sa också att en bra skillnad måste kunna försvaras inte bara förklaras.

Martin Borgs, dokumentärfilmare, lyfte fram exempel när han varit runt och tittat på gymnasier och om hur många som fick jobb efter avslutningen. Han var förvånad att det inte fanns någon nyfikenhet mellan näraliggande skolor om varför den ena skolan kunde uppnå så bra resultat medan den andra fick så dåliga resultat. SKL:s arbete med Öppna jämförelser är mycket bra och som kommunerna kan ha stor nytta av.

Efter en bra diskussion med flera frågor från publiken, avslutades seminariet med samma fråga som ställdes i början:
Kan skillnader vara bra? De som svarade ja hade minskat till 87 procent och de som svarade nej hade ökat till 13 procent.


Panelen, från vänster: Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen,Mona Sahlin, tidigare partiledare och statsråd, Monica Selin, SKL:s styrelse och Martin Borgs, dokumentärfilmare.

Ladda ner rapporten: ”Olika – orättvist eller drivkraft för förbättring”  (pdf-dokument, nytt fönster)

SKL:s arbete med Öppna jämförelser

Se seminariet i efterhand

SKL:s aktiviteter i Almedalen