Sveriges Kommuner och Landsting

SKL kritiserar nya föreskrifter om demensboenden

Nyhet   •   Jul 03, 2012 08:52 CEST

De nya föreskrifterna och allmänna råden om bemanning på boenden för dementa, som Socialstyrelsen nu beslutat om, innebär att staten försöker detaljreglera kommunala verksamheter på ett sätt som strider mot konstruktionen med ramlagstiftning. SKL ifrågasätter om regleringen verkligen ligger inom Socialstyrelsens befogenhet.– En god demensvård ser de behov som varje enskild individ har. Dessutom måste verksamheterna vara flexibla och snabbt kunna anpassas till de förutsättningar som finns lokalt. Därför är det egendomligt att Socialstyrelsen nu skapar regler som kommer att tvinga kommunerna att omfördela pengarna från ett individanpassat system, till mer generella lösningar. Det säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Enligt ett pressmeddelande från Socialstyrelsen beräknas kostnaderna för förändringarna vara mellan fyra och tio miljarder kronor.

– Vi ser det som självklart att staten, i enlighet med de regler som finns, kommer att kompensera kommunerna för dessa höjda kostnader, säger Anders Knape.

Socialstyrelsens nya författning gäller från den första januari 2014.

Hämta högupplöst bild på Anders Knape