Sveriges Kommuner och Landsting

SKL kritiskt till utvärdering av strandskyddet

Nyhet   •   Dec 18, 2013 11:52 CET

Boverkets och Naturvårdsverkets utvärdering av strandskyddet innehåller inte nödvändiga förslag till regeländringar för att främja utveckling på landsbygden. Det skriver SKL i ett yttrande till regeringen.

– Det är orimligt att kommunerna ska behöva arbeta vidare i ett system som inte fungerar. Boverket och Naturvårdsverket har inte följt sitt uppdrag att föreslå regeländringar som främjar byggande i strandnära lägen på landsbygden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Strandskyddsreglerna omfattar i dag varje bäck, dike och sjö i hela landet. Det innebär stora problem för många av Sveriges landsbygdskommuner, som behöver skapa boendemiljöer i vackra naturområden för att locka till sig nya invånare. Kommunerna hindras att planera för byggande i strandnära lägen, trots att tillgången till sjöar och stränder är god. SKL vill att strandskyddsreglerna ändras på följande punkter:

  • Mindre sjöar och vattendrag med lågt skyddsvärde bör undantas från det generella strandskyddet. Det är inte rimligt att strandskyddet omfattar varje vattendrag, dike och sjö i hela landet.
  • Kravet att nya hus måste byggas intill befintlig bebyggelse för att få dispens från strandskyddet i så kallade LIS-områden* måste tas bort. På många håll i landet finns det inga hus att bygga intill.
  • Kommunerna måste få större inflytande över dispenser. Kommunerna har bäst kännedom om vilka strandnära lägen som är viktiga bygga i för att främja landsbygdens utveckling.

*LIS = Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Bakgrund: Därför har myndigheterna gjort en översyn

2009 och 2010 ändrades strandskyddreglerna för att landsbygdskommuner skulle få det lättare att skapa attraktiva boendemiljöer i strandnära lägen. Men så blev det inte. Därför gav regeringen i fjol Naturvårdsverket och Boverket i uppdrag att analysera regelverket och föreslå hur det kan fungera bättre.


Hämta hela yttrandet: "Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av uppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna" (pdf-dokument, nytt fönster)

Fler yttranden från styrelsen

Mer om SKL:s arbete med strandskydd

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

För mer information:
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 78 63
ann-sofie.eriksson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook