Sveriges Kommuner och Landsting

SKL vill ha överenskommelse om e-böcker

Nyhet   •   Dec 16, 2013 11:20 CET

SKL tar nya steg för att säkra tillgången till digital litteratur på landets folkbibliotek. I januari kommer förbundet att bjuda in bokbranschen till samtal om en ny ramöverenskommelse för utlåning av e-böcker.

Hämta högupplöst bild på Madeleine Sjöstedt, ordförande i kultur- och fritidsberedningen.– Vi behöver komma ifrån dagens system där biblioteken har svårt att styra vilka böcker som ska finnas i deras digitala bibliotek. Biblioteken har ett läsfrämjande uppdrag och behöver kunna garantera allas rätt att ta del av litteratur oavsett utgivningsform. Det är därför viktigt att vi nu, tillsammans med bokbranschen, hittar en lösning som fungerar för alla parter, säger Madeleine Sjöstedt, ordförande i kultur- och fritidsberedningen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Målet är att uppnå en ramöverenskommelse som ger kommunerna bättre möjligheter att påverka villkoren hos sig.

SKL formulerat sex utgångspunkter inför kommande samtal:

  • Alla böcker ska finnas tillgängliga för biblioteken att låna ut direkt när de ges ut. Det bör inte finnas några begränsningar för hur många gånger biblioteken får låna ut en och samma bok. Böcker kan kosta olika mycket att låna ut beroende på ålder och efterfrågan.
  • Varje bibliotek bör själv bestämma hur tillgängliga olika titlar ska vara beroende på vilka kostnader biblioteket är villigt att ta. Det behöver till exempel vara möjligt för varje bibliotek att sätta en gräns för hur många som kan läsa en titel samtidigt.
  • I dag saknas det regleringar för hur uppgifter om låntagare får användas. SKL anser att sådana regleringar behövs.
  • Det är viktigt att biblioteken kan erbjuda medborgare ett brett sortiment av titlar. Biblioteken har ett läsfrämjande uppdrag, och med hjälp av e-böckerna kan de öka läsningen hos grupper som man tidigare haft svårt att nå ut till.
  • Den e-litteratur som ingår i bibliotekens utbud bör inte kunna dras tillbaka utan att biblioteken får möjlighet att erbjuda litteraturen på annat sätt. Detta för att tillgången till litteratur ska kunna säkerställas över tid.
  • Biblioteken behöver i sitt arbete med digitala bibliotek ha tillgång till en nationell teknisk plattform. Via plattformen ska de effektivt kunna arbeta med sin utlåning av e-böcker. Staten är bäst lämpad att ordna en sådan plattform.

Hämta hela promemorian: "SKL:s utgångspunkter för e-böcker på folkbibliotek" (pdf-dokument, nytt fönster)

Fler yttranden från styrelsen

Mer om SKL:s arbete med kultur och fritid

Hämta högupplöst bild på Madeleine Sjöstedt

Kontakt

För mer information:
Christer Östlund, sektionschef
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 71 72
christer.ostlund@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook